Gemeente

De PvdA streeft naar een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste met de fusiegemeente voor hebben. Voor onverschilligheid is in onze gemeente geen plaats.

Contact met de gemeente moet voor iedereen op eenvoudige wijze mogelijk zijn. Wie niet zelf naar het loket kan, krijgt bezoek of er wordt naar een andere passende oplossing gezocht. Er is één vast aanspreekpunt (loket) voor bewoners en ondernemers. Maatschappelijke dienstverlening op het Serviceplein is geïntegreerd, zodat mensen maar een keer hun verhaal hoeven te vertellen en een vast aanspreekpunt hebben, ook bij complexe hulpvragen. Wij willen af van het geschuif met dossiers.