Fractie

Fractie Alphen aan den Rijn:

De gemeenteraadsfractie zorgt voor de vertegenwoordiging van de PvdA afdeling in de gemeentepolitiek en de gemeenteraad. De fractie heeft hierbij een grote operationele eigen verantwoordelijkheid, maar legt van haar werkzaamheden en resultaten mondeling en schriftelijk verantwoording af aan de PvdA afdeling. Gedurig vindt strategische afstemming plaats tussen bestuur en fractie. Basis voor het handelen van de fractie is het verkiezingsprogramma dat de afdeling heeft vastgesteld.

Ernst Jan Straver – Fractievoorzitter E-mail

Henk Goes – Fractie E-mail

Peter Bakker – Commissielid E-mail

Albert Bremer – Commissielid E-mail

Inez Lourens – Commissielid  E-mail

Patrick Hoop – Fractiesecretaris  E-mail