PvdA voorstel tegen geluidshinder Zegersloot afgewezen

Door Peter Bakker op 25 februari 2018

 

Omwonenden van het gebied Zegersloot hebben veel last van geluidhinder uit het gebied.

De hinder wordt veroorzaakt door een toenemend aantal evenementen, maar ook door feesten van sportverenigingen en door mensen die individueel in het park versterkte muziek aan zetten.

De Partij van de Arbeid wil daar wat aan doen.

De gelegenheid daarvoor was bij de gemeenteraadsvergadering op 22 februari 2018. Toen was het bestemmingsplan Alphen Stad aan de orde waarin ook de evenementen in de stad worden geregeld. De gemeente moet die in een bestemmingsplan regelen als ze een structureel karakter hebben.

Incidentele evenementen hoef je niet in een bestemmingsplan te regelen: dan gaat het vooral om veiligheid en openbare orde. Dat kan goed geregeld worden met een evenementenvergunning.

Steeds terugkerende evenementen moeten wel in het bestemmingsplan worden geregeld: dan moet namelijk worden afgewogen of die evenementen ruimtelijk wel passen bij wonen en bijvoorbeeld natuur. Vaak gaat dat niet samen omdat evenementen veel geluidsoverlast en verkeer veroorzaken.

Het college had voorgesteld steeds terugkerende evenementen op vier locaties in Zegersloot in het bestemmingsplan Alphen Stad te regelen.

De Partij van de Arbeid was het daarmee eens, maar omdat vooral de geluidhinder totaal onvoldoende werd beperkt, hebben we een eigen voorstel ingediend.

Individuele lawaaimakers in het park kunnen niet door een bestemmingsplan worden tegengehouden: daar moet gewoon streng worden gehandhaafd.

Evenementen en feesten van verenigingen kunnen prima worden geregeld.

Maar dat had het college niet gedaan!

  • Nu al hebben de mensen last van geluid van evenementen en van verenigingen. Het voorstel van het college betekent dat dat wordt verergerd;
  • Het voorstel van het college luidt dat in het Zegerslootgebied maar liefst 69 (!!) evenementen per jaar mogen worden gehouden op vijf locaties. Dat staat in artikel 38.2
  • Van die 69 evenementen zijn er 27 grote (A), 30 middelgrote (B) en 12 kleine (C).
  • Dat betekent dat het volgens het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt dat op 69 dagen per jaar zowel overdag als ’s avonds geluidsoverlast op de woningen wordt veroorzaakt door 57 (middel)grote evenementen van 80 dB(A) en 95 dB(C) – lage bastonen –  en ook door 12 kleine evenementen van 70 dB(A). (deze geluidsnormen staan op blz. 9 van het Evenementenbeleid die in het bestemmingsplan worden bedoeld).
  • Dat is nog niet alles: elke sportvereniging mag 6 maal per jaar buiten versterkte muziek maken met dezelfde geluidsbeperking als bij een (middel)groot evenement.

Dit bestemmingsplan Alphen Stad maakt aldus ruimtelijk een situatie mogelijk waardoor de bewoners een absurde hoeveelheid geluidsoverlast moeten verduren.

De enige beperking in het plan (een rustweek als in een week een meerdaags evenement plaats vindt) stelt niets voor: een klein evenement mag ter plaatse tóch en een (middel)groot evenement mag even verderop wel in de ‘rust’week.

Bewoners zullen door deze regeling waarschijnlijk planschade bij de gemeente gaan claimen.

De Partij van de Arbeid heeft de gemeenteraad voorgesteld dit alles anders te regelen:

  • De gemeenteraad stelt de geluidsruimte vast voor de woningen: de mensen weten dan precies hoeveel geluidsoverlast zij dan in totaal per jaar te verduren krijgen. Dat totaal is in ieder geval drastisch minder dan nu.
  • Evenementen en feesten mogen alleen na vergunning.
  • Aan de hand van de aanvragen vergunningen wordt de geluidsruimte eerlijk over het jaar en over de aanvragers verdeeld. Stille evenementen en feesten buiten zonder versterkte muziek worden niet beperkt.

De gemeenteraad heeft dit voorstel afgewezen. Veel partijen wilden het evenementenbeleid evalueren. Gek genoeg wilden ze wel al dit bestemmingsplan vaststellen: dat wil dus zeggen dat ze eerst het besluit wilden nemen en daarna pas wilden nadenken of dat wel goed was. De verkeerde volgorde.

Het voorstel van de PvdA tot geluidsbeperking werd dus afgewezen. De SP en RijnGouweLokaal stemden vóór. Alle andere partijen tegen.