Bereikbaarheid

Een goede wegenstructuur is voor Alphen van belang, niet alleen voor het functioneren van bedrijven maar ook voor recreatief verkeer. We stellen een gemeenteregisseur aan die ervoor zorgt dat werkzaamheden aan de wegen goed op elkaar zijn afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We zetten ons in voor de aanleg van de noordwestelijke rondweg die N11 met de N207 verbindt, zodanig dat zo min mogelijk landschap wordt aangetast of verstedelijking kan plaatsvinden.

Ter bevordering van de samenhang van de dorpsgedeelten van Hazerswoude-Dorp en ten behoeve van de doorgang van het verkeer van en naar de N11 (waaronder Greenportverkeer) sturen we sterk op de ondertunneling van de Dorpsstraat en we bevorderen de aanleg van een westelijke rondweg rond Boskoop, aansluitend op de Hoogeveenseweg naar de Gemeneweg, zodanig dat geen natuur of landschap wordt aangetast.