PvdA is tegen de Verlengde Bentwoudlaan

Door Henk Goes op 14 december 2017

De PvdA heeft tegen de aanleg van een Verlengde Bentwoudlaan gestemd.

De Bentwoudlaan heeft op een drietal manieren een enorme impact op het gebied ten zuiden/westen van Boskoop en Hazerswoude-Dorp. Het belangrijkste argument is dat de Bentwoudlaan niet bijdraagt aan het oplossen van de verkeersproblematiek, sterker nog het wordt erger. Zonder de verlengde Bentwoudlaan neemt het aantal voertuigen per etmaal van 2015 tot 2030 toe met 20% (2.900 auto’s extra). Met de verlengde Bentwoudlaan onstaat er echter bij een verdubbeling van toename tot 37%! Kortom meer file’s.

De Bentwoudlaan kost 30 miljoen om aan te leggen. Deze miljoenen zijn maar 1x uit te geven en maken een integrale aanpak van de verkeersproblematiek onmogelijk. De kans op een tweede oeververbinding bij Boskoop of een Tunnel in Hazerswoude-dorp worden hierdoor nihil, want het geld is op.

Als laatste argument is de Bentwoudlaan ook nog een aanzienlijke aantasting van het in aanbouw zijnde natuurgebied Bentwoud.

De PvdA heeft gepleit voor een studie naar een tweede oeververbinding bij Boskoop en een tunnel bij Hazerswoude-Dorp, samen uiteraard met de provincie. Die moet klaar zijn voor de zomer van 2018. Zoek daarbij ook aansluiting bij het integrale regionale onderzoek waar Zoetermeer mee bezig is. Als er meer verkeer van de Gemeneweg en Zijde afgehaald kan worden, is dat winst.

Lopende het onderzoek is de PvdA van mening dat geen onomkeerbare besluiten genomen moeten. Het is allerminst zeker dat juist de Verlengde Bentwoudlaan een onmisbaar onderdeel zal zijn van die oplossing. De 30 miljoen euro kan beter gebruikt worden voor een nieuwe brug bij Boskoop of een tunnel bij Hazerswoude- Dorp.

 

Henk Goes

Henk Goes

In het dagelijks leven ben ik.. Echtgenoot van Els en vader van Lisette. Ik heb vele jaren op de Steijaertschool in Hazerswoude gewerkt. Een paar jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, maar de band met de school is gelukkig blijven bestaan. Ik verzorg de schooltuin en de fruittuin. Belangrijk is dat kinderen in aanraking

Meer over Henk Goes