Door op 8 mei 2016

Wethouder Hoekstra houdt gegevens achter!

In de commissievergadering van 3 december 2015 over de aanleg van een station in Hazerswoude-Rijndijk IMG_0544heeft wethouder Hoekstra toegezegd nog informatie over (verkeers)berekeníngen en inzicht in toekomstige verkeersstromen aan te zullen leveren naar aanleíding van allerleí infrastructurele ontwikkelingen die in de omgeving (zullen) plaatsvinden.

De commissie heeft in grote meerderheid de wens  uitgesproken dat de raad een integraal advies wil ontvangen waarin toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoals Westvaartpark, afwikkeling van alle verkeersstromen (o.a. Groenendijk), duidelijkheid over dubbel- of enkelspoor, bestuursovereenkomst en antwoorden op de vragen uit de inspraakreacties en raadscommissievergadering.

Deze gegevens zijn nodig om een weloverwogen keuze te maken uit de varianten, die in een ontwerpatelier verder uitgewerkt worden.

Tot op heden komt de wethouder zijn toezeggingen niet waar.

Zie artikel