Door op 18 juli 2016

Les geleerd?

Risico_risk-330x183Trrrring, met de aannemer, wie? Met de gemeente spreek ik? Of wij ook een brug kunnen opknappen? Nieuw brugdek enzo, nieuw mechanisme, het beton werk opknappen, asfalt vernieuwen. Wat dat gaat kosten? Ja dat kan. Nou dat gaat dan…..

Je zou haast denken dat het zo is gegaan, maar dat is natuurlijk niet waar. Er is vast en zeker een bestek geschreven waarin beschreven (en getekend) werd wat nu precies verwacht werd van de aannemer (combinatie) die het werk zou gaan doen. Daarin is ook terug te vinden wat in een aanbieding moet komen te staan om voor het werk in aanmerking te komen. De Gemeente diende natuurlijk ook de criteria weer te geven waarop de aanbieding beoordeeld zou worden.

Wat je als bedrijf of als overheid ook uitbesteed, je kan niet alles uitbesteden. Er zijn zaken die je zelf zal moeten blijven oppakken. Een daarvan is de verantwoordelijkheid. Een gemeente kan niet alles weten, maar als opdrachtgever moet je het wel zodanig kunnen organiseren dat je de verantwoordelijkheid kan nemen. Een les die de gemeente al eerder had geleerd toen de slechte staat van onderhoud duidelijk werd van dezelfde brug als waar wij het nu over hebben.

Om de verantwoordelijkheid te nemen moet je weten wat een aannemer(combinatie) precies gaat doen en hoeveel dat gaat kosten. Ook hoe lang het duurt, is daarbij van belang. Het lijkt erop dat de laatste 2 veel aandacht heeft gehad in de gunning van dit werk. Hoewel de externe adviseur ook aangaf aanpak van zaken als veiligheid mee te nemen in de gunning criteria deed de gemeente dit niet.

Dan zou het zijn of veiligheid onderhandelbaar zou zijn. Een bizarre redenering. In de beschreven aanpak van de aannemer kan toch gewoon komen te staat hoe die het aspect veiligheid gaat borgen als het werk is aangenomen? Dat kan je dan toch beoordelen tussen de verschillende aannemers zoals de adviseur adviseerde?

Maar ja als een aannemer betrekkelijk goedkoop is, de boete bedingen accepteert, gaat voor de bonussen bij tijdig leveren, maar een ander is duurder maar heeft een beter verhaal bij veiligheid. Wat doe je dan?

Als wij nu een ding geleerd hebben tot 2 maal toe is het wel dat de gemeente het professioneel opdrachtgever schap goed moet oppakken. Dat bij de gunning, indien nodig met een adviseur, gekeken moet worden naar alle relevante aspecten en dat zij veiligheid daarbij niet uit het oog mag verliezen. Het had ons zomaar heel erg duur kunnen komen te staan. Daarbij doel ik niet op de financiële gevolgen maar voor de mensen die ternauwernood konden ontsnappen.

Verantwoordingsdebat

Verklaring hijsongeluk

Een brug te ver