Door op 31 januari 2017

Wijziging Bestemmingsplan Weidelanden

Het bestemmingsplan Weidelanden is gewijzigd. Weidelanden is een uitbreidingslocatie voor wonen ten zuiden van Hazerswoude-Dorp. Er mogen maximaal 210 woningen worden gerealiseerd. De eerste fase is inmiddels opgeleverd. Het bestemmingsplan wordt vooral gewijzigd om in een deelgebied van fase 2 grondgebonden woningen mogelijk te maken in plaats van een appartementengebouw. De PvdA zal er scherp op toezien dat de afgesproken hoeveelheid sociale woningbouw ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.