Werkbezoek in het Rode Dorp

27 november 2017

Bij aankomst werden de PvdA fractieleden ontvangen door een goed vertegenwoordigde klankbordgroep. Vervolgens was er een tocht door het Rode Dorp en een uitgebreide uitleg van de klankbordgroep. Wat duidelijk werd was dat veel van de huizen in Het Rode Dorp ernstig aan vervanging toe zijn. Sommige van de huizen vertonen zelf zulke ernstige gebreken dat de volksgezondheid in het geding is. Nieuwbouw kan en mag dan ook niet te lang meer op zich laten wachten.

Wat tevens duidelijk naar voren kwam was dat het Rode Dorp een hechte gemeenschap is waar de inwoners zich actief opstellen om hun eigen woonwijk prettig en veilig te houden.

Dat bleek uit een speeltuin met een buurthuis waar vrijwilligers zich inzetten voor de inwoners en hun kinderen. Er is een school, een winkel, een moestuin en kinderopvang. Het Rode Dorp is een plek waar mensen graag wonen en daarom waarde hechten aan hun woonomgeving.

De klankbordgroep vertelt dat zij het er mee eens zijn dat er nieuwbouw moet komen en zij nemen de ongemakken die daar bij horen voor lief. Zij willen daarnaast wel weten waar zij aan toe zijn en wanneer de eerste huizen worden gesloopt. Op dit moment is er een hapering in de voortgang. Dit heeft te maken met het bestemmingsplan zoals ie er nu ligt, dat maakt dat de huizen net zo klein blijven als zij nu zijn.  De klankbordgroep wil graag dat de architect creatiever met de ruimte mag omgaan, maar daar gaat de gemeente over.  Zij zijn nu bang dat het traject vertraging oploopt, dat hun wijk verpaupert met alle gevolgen van dien. De klankbordgroep heeft daarom een petitie ingediend bij de gemeente. De fractieleden van de PvdA zijn onder de indruk van de sterke gemeenschapszin die er leeft in het Rode Dorp. Wij vinden dan ook dat de gemeente er alles aan moet doen om de bewoners snel duidelijkheid te geven over hoe het verder kan en moet met dit project. De PvdA fractie zal daarom het college vragen snel met duidelijkheid te komen. Wij zullen er voor zorgen dat de dat de positieve opstelling van de bewoners van het Rode Dorp niet verloren zal gaan.