Door op 4 maart 2014

Wat doet Alphen met extra onderwijsgeld?

goed-onderwijs_witAls het Rijk extra geld beschikbaar stelt moet dat in Alphen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is. Het college zal de raad actief informeren wanneer dat gebeurt en aangeven hoe het geld besteed wordt. Deze afspraken staan op verzoek van de PvdA in het coalitieakkoord.

Eind februari werd bekend dat D66 in Den Haag succesvol heeft onderhandeld over 40 miljoen extra voor onderwijs. Daarvan gaat 3 miljoen naar de Leidse instrumentenmakersschool, een deel naar het aantrekken van buitenlandse studenten en een ander deel naar schoolgebouwen. Ook voor vakonderwijs komt extra geld vrij.

De PvdA-fractie heeft op grond hiervan de volgende vragen:

  1. Heeft de gemeente Alphen aan den Rijn, evenals Leiden, gelobbyd voor deze extra onderwijsgelden?
  2. Zo ja, wat is het bedrag dat Alphen tegemoet kan zien?
  3. Hoe wordt het eventuele extra budget besteed?

Graag zien wij de beantwoording van het college tegemoet.