Door op 30 augustus 2013

Waar een wil is, is een rondweg

De PvdA heeft op 11 juli een motie van de D66 mede ingediend die moet voorkomen dat er alleen een kleine rondweg komt die wordt aangesloten op de Maximabrug. De Burgemeester Bruins Slotsingel (kleine bypass) wordt niet eerder doorgetrokken richting de Maximabrug voordat de grote rondweg er is.

De PvdA wil graag een grote rondweg (grote bypass) gerealiseerd hebben om Alphen aan den Rijn. Vooral omdat uit de Milieu Effect Rapportage, ook wel bekend als het plan-MER, blijkt dat het verkeer in het centrum en de wijken ontlast wordt. Veel bestemmingsverkeer rijdt dan om Alphen heen in plaats van er dwars doorheen. In het plan-MER is de verkeersituatie in 2025 met Maximabrug en rondweg in kaart gebracht (zie afbeelding), geanalyseerd en beoordeeld voor de lange termijn.

Voor de rondweg is de situatie beschouwd met een gecombineerde korte en lange bypass. Er is een analyse gemaakt van de verkeersintensiteiten en de netwerkeffecten (rou

te keuzes). Hieruit ontstaat een duidelijk beeld. Door de komst van de gecombineerde grote en kleine rondweg wordt veel verkeer uit de rest van Alphen en Koudekerk geweerd. Het gaat per jaar om

13.213.000 ritten, dat wil zeggen jaarlijks 13,2 miljoen minder ritten door Alphen en Koudekerk heen (oftewel 36.200 per etmaal). Dit verkeer verplaatst zich naar de grote én kleine rondweg, de Hoorn en de Maximabrug (zie afbeelding).

 

Concreet wordt het verkeersproblematiek in Koudekerk aan de Rijn aangepakt en minder geluidsoverlast en fijnstof, betere toe- en doorgankelijkheid van Alphen aan den Rijn wat de verkeersveiligheid weer ten goede komt. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan een grote rondweg, je kan niet iedereen blij maken. Maar voor de PvdA wegen de voordelen ruim op tegen de nadelen.