Door op 31 januari 2017

Snackbar De Haven/Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan Horecavoorziening Eikenlaan

Snackbar De Haven kan verhuizen naar de locatie van het voormalige benzinestation op de hoek Eikenlaan/Dennenlaan. Dit is nodig in verband met de herstructurering Rijnhaven-Oost. Om dit mogelijk te maken, heeft de raad het bestemmingsplan gewijzigd waardoor op de nieuwe locatie horeca mogelijk is. De PvdA heeft zich hiervoor steeds hard gemaakt. Ook een kleine ondernemer moet geholpen worden om te voorkomen dat hij niet gemangeld wordt door het grootkapitaal.