6 november 2013

Resultaten van de PvdA uit Rijnwoude

kandidatenDe PvdA heeft sinds 1994 deel uitgemaakt van het college. En als we op deze kleine twintig jaar terugkijken, hebben we veel bereikt.

We hebben met het instellen van het burgerinitiatief de inwoners van Rijnwoude de gelegenheid geboden om onderwerpen op de politieke agenda te krijgen en met de introductie van “beginspraak” betrekt de gemeente de burgers nu eerder bij de voorbereiding van besluiten.

Op sociaal gebied hebben we bereikt dat daarop niet is bezuinigd en dat we als Rijnwoude een ruimhartig armoedebeleid hebben kunnen voeren.

Ook op het terrein van welzijn hebben we de welzijnshuisbezoeken voor Rijnwoudenaren van 75 jaar en ouder kunnen invoeren …. en handhaven. Jongerenontmoetingsplekken zijn in alle kernen ingericht en er is goede professionele ondersteuning van het jeugd- en jongerenwerk. Het gemeentehuis wordt hoogst waarschijnlijk de plek voor het nieuwe gezondheidscentrum voor Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk en de nieuwe bibliotheek.

Op cultureel gebied hebben we verder het initiatief genomen voor het gemeentelijk monumentenbeleid en de kunsteducatie op de basisscholen. De multifunctionele centra De Ridderhof en De Juffrouw zijn verzelfstandigd en staan nu op eigen benen; het Anker krijgt nog twee jaar de tijd om dit ook te verwezenlijken.

Het gemeentelijk beleid gebied van woningbouw heeft ook een duidelijk PvdA-stempel gehad: Zonneveldhof (Rijndijk), Torenstraat, Rechthuis, Lindehof (Dorp) en Molenkwartier (Benthuizen) zijn voorbeelden van ontwikkelingen binnen de kernen, waar ook voor de sociale sector voldoende is gebouwd. Bouwlocaties als het Bentwoudpark (Benthuizen) en Weidelanden (Dorp) worden gerealiseerd en hopelijk kan ook op korte termijn van de bouw in het Rijnpark (Koudekerk) worden begonnen.

De winkelcentra in de vier kernen worden gerevitaliseerd. Wat de PvdA betreft blijft het winkelcentrum in Koudekerk gewoon waar het is en kan Hoogvliet aan de Willem Kloosstraat in de Rijndijk alleen gaan bouwen als er een goede inpassing is met de winkels aan de Da Costasingel.

Op het gebied van sport hebben we ervoor gezorgd dat de vier voetbalverenigingen nu een kunstgrasveld hebben en met de zwembaden in Koudekerk en het Dorp een tien jarig contract is gesloten, waardoor zij met hun vrijwilligers de komende jaren verder aan de slag kunnen.

Ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer hebben een grote impact op het welzijn van mensen. De Maximabrug, het besluit om alleen nieuwe bedrijventerreinen aanleggen als nut en noodzaak is aangetoond, het voorkomen van de vestiging van Vliko in de Barrepolder zijn successen waar we trots op kunnen zijn. Net zoals het onderhoud aan de buitenwegen in het boomkwekerijgebied en de zes 6 miljoen euro die hiervoor is gereserveerd.

Op 13 november kiezen we ook in Rijnwoude de gemeenteraad voor de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

Wilt u ook de kernen goed vertegenwoordigd hebben, maak dan de PvdA groot in de nieuwe gemeenteraad van Alphen aan den Rijn!  

De PvdA kandidaten uit Rijnwoude van links naar rechts:

Cor Boonstra (Benthuizen) nr. 19 op de lijst

Albert van Kampen (Dorp) nr. 21 op de lijst

Bernadette Wolters (Rijndijk) nr. 8 op de lijst

Dries de Roode (Rijndijk) nr. 14 op de lijst

Peter Bakker (Rijndijk) nr. 7 op de lijst

Huub Zaalberg (Koudekerk) nr. 24 op de lijst

Henk Goes (Koudekerk) nr. 2 op de lijst