Door op 16 januari 2015

PvdA solidair met PWA-bad en de Hazelaar

PWA badHet college van Alphen aan den Rijn heeft de gebruikersovereenkomst met het PWA-bad in Koudekerk en de Hazelaar in Hazerswoude-Dorp opgezegd.

De gebruikersovereenkomst was in 2013 voor 10 jaar afgesloten met het toenmalige gemeentebestuur van Rijnwoude.

De PvdA vindt dat het huidige gemeentebestuur van Alphen die afspraak moet respecteren. Door het opzeggen van die 10-jarige overeenkomst vindt er feitelijk contractbreuk plaats. In de overeenkomst staat dat het contract eenzijdig opgezegd kan worden als er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Zulke omstandigheden zijn bijvoorbeeld wanbeheer, faillissement of en calamiteit. Dat is hier niet het geval. Het college van Alphen wijzigt, uit eigen beweging, het beleid. We noemen dat ook weleens: de spelregels veranderen tijdens de wedstrijd. Dat is onaanvaardbaar. Onbehoorlijk bestuur.

De PvdA kan ook dan ook begrijpen dat de besturen van de zwembaden pro forma bezwaar aantekenen bij de rechter om zodoende niet allen rechten te verspelen.