Door op 29 juni 2015

PvdA neemt initiatief tot het instellen van een vrijwilligersprijs

1644In de raad van 25 juni heeft de PvdA een voorstel ingediend om de vrijwilligersprijs te introduceren. De gehele raad heeft dit voorstel gesteund.
De PvdA vindt dat vrijwillige inzet van burgers van bijzondere betekenis is voor de samenleving en dus ook voor onze gemeente Alphen aan den Rijn en haar wijken en kernen.
De inzet van vrijwilligers vergroot de participatie en komt ten goede aan de leefbaarheid van de samenleving c.q. directe omgeving.
Dankzij de inzet van vrijwilligers kunnen tal van activiteiten doorgang vinden (o.a. op het gebied van sport, jeugd, zorg, cultuur en natuur). Die activiteiten dienen ook nog eens een gemeenschappelijk (gemeentelijk) doel.
Zonder de inzet van vrijwilligers is er geen sprake van gemeenschappelijke betrokkenheid van inwoners bij hun woon- en leefomgeving en zonder die inzet het enthousiasme voor (nieuwe) initiatieven niet zal vergroten.
Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving en daarom van onschatbare waarde.

De PvdA heeft het college opgedragen om de introductie van de vrijwilligers prijs verder uit te werken en aan te bieden aan de raad voor de begrotingsvergadering in het najaar.