Door op 26 maart 2016

Oproep om als onderzoeker mee te doen aan Van Waarde Lokaal

De Wiardi Beckman Stichting zoekt enthousiaste interviewers-in-spe die mee willen helpen met het actie-onderzoek Van Waarde Lokaal, naar de veranderingen in de zorg en rondom werk.

Op de website www.vanwaardelokaal.nl vindt u de eerste honderd interviews die we het afgelopen jaar hielden met mensen in het land, inspirerende voorbeelden, kwesties die om een oplossing vragen en adviezen aan de politiek. Een aanzienlijk deel van deze interviews is gehouden door vrijwilligers uit diverse PvdA-afdelingen. Zij spraken met leerlingen die net van het Praktijkonderwijs kwamen, met hun docenten, en met werkgevers waar deze jongeren terecht kwamen. Zonder de inzet van deze vrijwillige interviewers was het nooit gelukt ons onderzoek zo breed te laten zijn.

Binnenkort starten we met een nieuwe interviewronde. Ditmaal richten we ons op ouderen. Wat hebben zij nodig in hun leven? Waar maken zij zich zorgen over? Wie is hen tot steun?

Omdat we graag met heel veel ouderen willen spreken over hun leven, zijn we opnieuw op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons willen helpen met interviewen. Eind april/begin mei zullen we hiervoor op diverse plaatsen in het land opleidingsmiddagdagen organiseren.

 

Werkwijze

  • De interviewers werken samen in groepjes van ten minste drie mensen uit dezelfde woonplaats/afdeling. Per afdeling moeten er dus ten minste drie mensen mee doen (of mensen moeten over afdelingen heen samenwerken in een groepje). Er is geen maximum aan het aantal mensen dat zich per afdeling opgeeft.
  • Op de opleidingsmiddagen die de Wiardi Beckman Stichting organiseert (data hiervoor volgen nog) wordt achtergrondinformatie gegeven over de veranderde wetgeving rond de zorg voor ouderen, is er ruimte voor discussie (welke waarden staan onder druk als het de zorg om ouderen betreft?) en wordt een instructie ‘interviewen’ gegeven.
  • De interviewers houden gesprekken met ouderen, huisartsen, lokale politici en medewerkers van het sociale wijkteam.
  • Het onderzoek vindt plaats in de periode mei-juni 2016. Voor de zomervakantie organiseren we een middag met alle interviewers uit het land, om de resultaten te bespreken.

 

Hoeveel interviews worden afgenomen, bepalen de interviewers zelf. De ervaring leert dat het afnemen van de interviews aardig wat tijd kost. Een niet-geoefend interviewer is per interview ruwweg twee dagen bezig. Daar staat tegenover dat de samenwerking met partijgenoten uit de afdeling vaak verbindend werkt, en dat de gesprekken met mensen over het algemeen leuk en leerzaam zijn. Vaak komen uit de interviews ook aandachtspunten voor de lokale politiek naar voren. Dit kan input zijn voor discussie binnen de afdeling, en kan leiden tot vragen in de raad of actie van een wethouder. Kwesties die ook elders in het land naar voren komen, worden via www.vanwaardelokaal.nl onder de aandacht gebracht van landelijke politici. Alle inspanningen leiden als het goed is dus ook echt ergens toe!

 

Over Van Waarde Lokaal

Van Waarde Lokaal wil voor iedereen goed werk, goede zorg en zeggenschap. We doen actieonderzoek naar de veranderingen in de zorg en rondom werk. Van Waarde Lokaal is een onderzoek van de Wiardi Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau voor de sociaal-democratie, in samenwerking met het Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA.

 

Aanmelden

Doet u mee? Wilt u zich dan opgeven samen met de andere interviewers uit uw afdeling? Aanmelden kan per mail bij Annemarieke Nierop (anierop@wbs.nl) tot uiterlijk 15 april 2016.

 

Met vriendelijke groet,

 

Annemarieke Nierop

Wiardi Beckman Stichting

Emmapark 12 Den Haag

Tel: 070 262 97 21