Door op 20 juni 2013

Ook in Alphen kennen wij spannende complottheorieën

Waar de handel en wandel van banken voer kunnen zijn voor spannende verhalen doen wij het in Alphen met voedselbanken. Vrijwilligersorganisaties die in het kader van het tegengaan van verspilling, wat uiteraard goed is, voedsel verzamelen en dit ter beschikking stellen van mensen die het echt nodig hebben. Zij kunnen nooit in de plaats treden van het armoedebeleid van een gemeente, maar dat ze een goed doel dienen, is wel duidelijk.

Alphen aan den Rijn kent al enige jaren de Voedselbank Rijnstreek gerund door Jacob Wesselse. In een soort haat-liefdeverhouding met de gemeente heeft deze gefunctioneerd. Van verschillende politici tot verschillende betrokken organisaties zijn er meerdere pogingen geweest om Jacob Wesselse te helpen teneinde orde op zaken te kunnen stellen. Een actief lid van een politieke partij en het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (DPA) zijn actief benaderd om te bezien of Wesselse was te helpen. Ank de Groot had overigens op eigen initiatief de wethouder benaderd met de vraag of zij een poging kon wagen. Uiteindelijk is de poging van Ank de Groot op niets uitgelopen en wenst noch De Groot noch Wesselse enige samenwerking. Het staat Jacob Wesselse natuurlijk vrij om de werkzaamheden binnen de Voedselbank Rijnstreek voort te zetten. Het voorgaande wordt echter lastig nu de Voedselbank Haaglanden heeft aangekondigd geen voedselpakketten meer te willen leveren aan de Voedselbank Rijnstreek. Voedselbank Haaglanden heeft jarenlang Voedselbank Rijnstreek voorzien van pakketten, zodat mensen die het nodig hadden voedsel konden krijgen.

Dus: de theorie dat ineens iemand met de Voedselbank Haaglanden op de proppen kwam, klinkt spannend maar is onzin. Zij keken al heel lang mee naar de Alphense situatie en maakten zich zorgen. ‘Stichting Voedselbank Haaglanden’ is overigens één van de regionale voedselbanken die onderdeel uitmaken van het landelijke netwerk van ‘Stichting Voedselbanken Nederland’, waardoor ze uitsluitend werken met vrijwilligers en geen euro subsidie ontvangen. De stichting stelt zich het tegengaan van verspilling van voedsel ten doel en probeert tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan de bestrijding van armoede.

Dat een gemeente contacten heeft met Voedselbank Haaglanden is niet vreemd. Zij zijn immers een vertegenwoordiging van de landelijke voedselbank. Dat een gemeente met het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn (DPA) praat over zaken als voedselbanken is gezien hun werk ook niet vreemd. Daar hoef je toch aan niemand toestemming voor te vragen, lijkt mij. Net zo goed als dat het iedereen vrij staat om te praten met Participe, daar hoeft ook aan niemand toestemming voor te worden gevraagd.

Wat betreft het faciliteren. Toen de stichting van Ank de Groot en haar zoon Samen Sterk Voor Alphen (SSVA) zich ging begeven op het terrein van voedelbanken, hebben zij zich gewend tot de gemeente. De gemeente kan in het kader van faciliteren capaciteit beschikbaar stellen om de mogelijkheden te inventariseren. Bij een eventueel subsidieverzoek dient de gemeente het verzoek in behandeling te nemen. Beide zijn gebeurd en de gemeente heeft haar faciliterende rol goed uitgevoerd. Als je denkt dat faciliteren betekent dat alles voor je geregeld wordt, ben je natuurlijk teleurgesteld. Dat het subsidieverzoek zou zijn afgewezen is een fabel! Hoewel ik mij nog steeds afvraag wat nu precies in de subsidieaanvraag staat? Waar is dat geld eigenlijk voor nodig? Waarom heeft de voedselbank van SSVA, waar lokale politici nota bene in zitten, subsidie nodig terwijl alle andere voedselbanken zonder subsidie voedsel kunnen verstrekken? De Stichting had volgens mij een bredere doelstelling dan het verstrekken van voedsel alleen. De stichting zou een tegenprestatie verwachten voor het voedsel en zou een betaalde kracht in dienst nemen……. Is het niet vreemd dat je een tegenprestatie zou moeten verlenen aan een vrijwilligersorganisatie voor het verkrijgen van voedsel….?

Volgens sommigen moeten niet alleen Haaglanden, Participe de Gemeente en het DPA, maar ook raadsleden toestemming vragen als ze met voedselbank Haaglanden willen gaan praten. Wanneer een raadslid zich goed wenst te informeren en daarbij zijn collega- raadsleden uitnodigt voor een werkbezoek aan Haaglanden, dan schijnt volgens sommigen dit ook een vreselijk complot te zijn. Zelfs de burgemeester en de griffier zouden de uitnodiging voor een werkbezoek aan Haaglanden via de mail hebben afgekeurd, alsof zij gaan over de werkbezoeken van raadsleden. Die mail heb ik niet ontvangen trouwens.

Een ding was duidelijk: Haaglanden vond de opstelling van SSVA te ver verwijderd van de landelijke doelstelling van voedselbanken. Daarnaast zou de voorgenomen samenwerking met Voedselbank Alkemade op niets zijn uitgelopen.

Intussen heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn de kaderstellende fase over de facilitering van voedselbanken bijna afgerond. Op basis van die kaders kan een particulier initiatief geholpen worden en een eventuele subsidieaanvraag beoordeeld worden.

Wat opvalt, is dat meer mensen zich in deze discussie gaan mengen. Zelfs mensen die in het verleden de kans hadden, maar deze kans niet hebben benut, om de problemen bij de Voedselbank Rijnstreek op te lossen. In tegendeel, ze hebben de problemen de vrije loop gegeven, waardoor het op dit moment erger is geworden.

Dus: om nog even terug te komen op de spannende complottheorieën. Wethouder Hélène Oppatja is wel heel simpel in de beklaagdenbank geplaatst door een familielid van een aantal bestuurders van de SSVA. Wat dat betreft kan hij de opmerking “Met wat meer informatie achter de hand kom ik tot de conclusie dat er vooral door de wethoudster Helene Oppatja, een zeer bedenkelijk spelletje is gespeeld en dat zij op sluwe wijze verschillende partijen tegen elkaar heeft uitgespeeld, over de rug van de mensen die, schandalig genoeg in deze tijd, heel toepasselijk in deze, steun broodnodig hebben” zich beter zelf aantrekken, zeker als blijkt dat niemand met je wil samenwerken.

 

Waar het uiteindelijk om gaat is het geven van voedsel aan mensen die het echt nodig hebben om daarmee onder andere verspilling van voedsel tegen te gaan. Alle gekwetste ego’s ten spijt.