Door op 16 juli 2014

Middelen zorg inzetten voor inwoners in plaats van gebouwen

stapel-stenen12De PvdA is van mening dat het geld voor de sociale agenda (wmo, jeugdzorg en participatiewet) niet mag worden uitgegeven aan gebouwen en aan schoolgebouwen. Deze middelen zijn bedoeld voor bijvoorbeeld hulpmiddelen voor onze inwoners, opvang van kinderen die slachtoffers zijn van mishandeling, de dagbesteding van mensen met een beperking etc. en ook het extra structureel budget van 1 miljoen euro (vanaf 2017) voor de sociale agenda mag volgens de PvdA niet verdwijnen in stenen.

Het college is op zoek naar een dekking voor het tekort van 1,7 miljoen euro in het budget van onderwijshuisvesting. Het extra structureel budget van 1 miljoen dat gereserveerd gaat worden voor de sociale agenda wil het college gebruiken om dit tekort te dekken. De PvdA vindt dat het college de middelen voor de zorg en ondersteuning van onze inwoners met rust moet laten en op zoek moet gaan naar een andere dekking. Te meer het college dit tekort van mijlenver zag aankomen en niets heeft ondernomen om op tijd dit tekort op te vangen. Sterker nog ze houden ondanks dit tekort vast aan de ambities die voorafgaand aan de economische crisis zijn gemaakt. Alle andere maatschappelijke organisaties die werken aan het welzijn van onze inwoners worden gekort op hun budget, maar aan ‘stenen’ kan blijkbaar het geld niet op.

Het tekort van 1,7 miljoen is onder andere ontstaan door de uitvoering van de motie Haersma Buma die op 22 september 2011 door de Tweede Kamer is aangenomen. Sommige gemeenten zouden de middelen vanuit het Rijk voor buitenonderhoud van schoolgebouwen oppotten of aan andere zaken uitgeven. Op basis van de motie van CDA Kamerlid Haersma Buma worden gemeenten straks hierop gekort en ontvangen scholen rechtstreeks het budget dat is blijven liggen. Dit heeft voor onze gemeenten 1,7 miljoen euro tekort tot gevolg.

Nog ruim vóór de coalitieonderhandelingen van het huidige college waren de tekorten vanuit het Rijk bekend. Het college had hierop kunnen inspelen, maar men heeft tot de kadernota gewacht om een oplossing te vinden. En de oplossing die men aandraagt, te weten onderwijshuisvesting financieren van het extra structureel budget van 1 miljoen euro voor de sociale agenda, is onacceptabel. Om die reden heeft de PvdA een amendement ingediend om het college te bewegen tot een echte oplossing en om een niet-gebruikelijke besteding vanuit de sociale agenda te voorkomen