24 oktober 2017

Geen visie, geen plan, geen geld!

De gemeenteraad heeft 2 uur gedebatteerd over een tweetal moties over het parkeerbeleid in het centrum van Alphen aan den Rijn. De onderliggende gedachte was dat de Gemeente en ondernemers in de stad het centrum aantrekkelijk moeten maken en houden voor het winkelende publiek. Maar dat kan op meerdere manieren bereikt worden. De PvdA fractie is van mening dat er een duidelijke visie op het centrum nodig is, met daarin een aantal plannen, ondersteund door de winkeliers. Alleen dan kunnen we het centrum een aantrekkelijk verblijfplaats maken/houden voor winkeliers en alle Alphenaren. Uiteraard hoort bij al die plannen wel een degelijke financiële onderbouwing.

Maar de ingediende moties waren niet meer dan campagne retoriek. De motie van de VVD en SP ging over een proef van zes maanden met gratis parkeren en de uitkomst verwerken in een plan voor het centrum. Voor de dekking van 1,1 miljoen euro wordt een greep gedaan in de spaarpot en over het vervolg was nog weinig duidelijk. Laat staan dat er geld is voor de 2 miljoen per jaar die het na de proef gaat kosten. Op een simpele vraag hoe ze dat zagen voor de vele parkeervergunninghouders in het centrum, die wel blijven betalen om te parkeren, hadden ze geen antwoord.

De nieuwe coalitie bracht een tegenmotie in stelling. De motie bevatte 14 kleine verbeterpunten voor het centrum en het parkeren. Maar de punten waren los zand van elkaar en er zat geen grotere visie op het gehele centrum in. Ook hier moesten de voordelige maatregelen voor de komende verkiezingen ingevoerd worden en de rest van de uitwerking kon in 2019 wel gebeuren.

Dus als u de komende campagne maanden door een politieke partij wordt aangesproken over het parkeerbeleid in de gemeente, kunt u ze een simpel antwoord geven. U heeft geen visie, geen plan en geen geld!