Door op 6 juli 2015

Economisch actieplan het voordeel van de twijfel

actieplan-werk-700x280In de afgelopen Raadsvergadering (2-7-2015) lag het economisch actieplan voor. In aanvang waren wij niet tevreden. De doelstelling was goed maar het was een verzameling container begrippen en zaken die wij tegen elkaar zeggen wat we zouden moeten doen tijdens het drinken van een borrel. Er werd wel veel geld gereserveerd in het voorstel. Een half miljoen eenmalig en jaarlijks bijna een miljoen. Wij kunnen een economisch actieplan nog zo belangrijk vinden maar zoveel geld reserveren terwijl het volkomen onduidelijk was waar het aan besteed zou worden, laat staan dat het duidelijk was wat het zou opbrengen vonden wij niet acceptabel.
Naar aanleiding van de behandeling aan de ronde tafel werd het actie plan verder geconcretiseerd. Niet zoals het zou moeten en de raad ook gewend is, maar dat zou in een volgende versie komen. Dat gaat dan het definitieve plan worden. Maar wel voldoende om een beeld te krijgen waar de plannen naar toe gaan. Dan gaat ook pas daadwerkelijk geïnvesteerd worden.
Bovendien werd duidelijk dat de gemeente alleen investeert als onderdeel van plannen waar anderen aan mee financieren.
Alles overziend gaf dat voldoende vertrouwen om dit magere voorstel het voordeel van de twijfel te geven.

Er werd tijdens de rond tafel een uitspraak gedaan waarvan wij meer van willen weten. Wij hebben vragen gesteld zie hieronder.
Alphen aan den Rijn 3 juli 2015
Vragen naar aanleidingen de uitspraak over de 235 gecreëerde banen voor uitkeringsgerechtigden, conform artikel 40 van het reglement van orde.
Geachte College,
Een van de argumenten voor het economisch actieplan voor de periode 2016 – 2019 was dat in de afgelopen tijd 235 mensen vanuit een bijstand situatie aan de slag konden gaan. “Over de periode 2013-2015 zijn via het Economisch Actieplan 235 banen gecreëerd voor mensen die een bijstandsuitkering hadden”, zegt wethouder Gerard van As. Daar is de PvdA fractie zeer blij mee, maar het roept bij ons ook vragen op. Hoe kan het college dit zo precies weten en hoe heeft het mechanisme precies gewerkt, wat kunnen wij daarvan leren om zoveel mogelijk andere mensen die in ‘het zelfde schuitje zitten’ te helpen? Om deze redenen stellen wij de volgende vragen;
• Hoe is vastgesteld dat 235 banen zijn gecreëerd in Alphen aan den Rijn en dat dit komt door het actieplan?
• In welke bedrijven dan wel bedrijfstakken zijn die banen gecreëerd?
• Wat is de relatie (reden?) tussen die gecreëerde banen met het huidige economisch Economische actieplan?
• Is de relatie te ontdekken tussen de hoogte van deinvestering in het kader van het actieplan en het aantal gecreëerde banen?
• Wat was de bijdrage vanuit ‘de markt’ bij deze investeringen?
En dan nu geredeneerd vanuit de mensen die het betreft
• Hoe is vastgesteld dat het bijstandsgerechtigden waren die de banen vervulde?
• Wat is hun arbeidsrelatie geworden? Vaste banen of tijdelijke banen? Tijdelijk met uitzicht op? Contracten op uitzendbasis? Etc.
• Waren er aanvullende zaken nodig zoals opleidingen en trainingen om deze banen te kunnen vervullen? Zo ja welke?
• Waren er ook niet bijstandsgerechtigden zoals mensen in een WW situatie die banen vervulde die ontstonden vanwege het Economisch actie plan?