Door op 28 oktober 2013

Bert den Elzen kandidaat raadslid Alphen aan den Rijn

IMG_0560Ruim 15 geleden heb ik mijn huidige partner Petra leren kennen, sindsdien hebben wij een LAT-relatie. Een afspraak die wij in het verleden ooit gemaakt hebben, we zouden pas gaan samenwonen als mijn laatste kind de deur uit zou zijn. Ook dan gaan we pas een keus maken, komt zij naar Haarlemmermeer of ga ik naar Hazerswoude Rijndijk.

Mijn jongste zoon is thans 22 jaar en zou zo maar de komende jaren als laatste uit kunnen gaan vliegen. Het keuze moment is aanstaande. 

Ik kan mij geen leven voorstellen om niet actief deel te nemen aan de maatschappij. Langs de zijlijn roepen hoe anderen het moeten doen, dat kan ik niet. Ik sta liever zelf in het veld het spel mede bepalend, het politieke spel.

Raadsverkiezingen zijn aanstaande, voor de periode 2014-2018 worden thans de teams gevormd voor de komende jaren.

Het is niet ondenkelijk dat in de komende 4 jaar Petra en ik die keuze gaan maken. Stel dat we de keuze maken om in Hazerswoude Rijndijk te gaan wonen, dan ligt het zeer voor de hand dat ik ook in thans haar gemeente aan het politieke spel wil deelnemen. Het is een ieder bekend dat je pas mee kan doen aan dat politieke spel, de Raad, als je op de kieslijst van je partij staat in die gemeente.

Daarom heb ik besloten mij verkiesbaar te stellen bij de PvdA Haarlemmermeer en PvdA Alphen a/d Rijn. 

De gemeente Alphen a/d Rijn is een zogenaamde herindelingsgemeente. Per 01 januari 2014 gaan de huidige gemeente Alphen a/d Rijn, Boskoop en Rijnwoude (de kernen Hazerswoude Dorp, Hazerswoude Rijndijk, Benthuizen, Groenedijk en Koudekerk a/d Rijn) samen. Om dat bestuurlijk ook per januari te kunnen starten, zijn er in de nieuwe gemeente Alphen a/d Rijn al op 13 november 2013 de raadsverkiezingen. De nieuwe gemeente lijkt sterk op Haarlemmermeer, een 100.000+ gemeente met vele kernen en wijken, zowel stedelijk (Alphen a/d Rijn met ruim 70.000 inwoners) als niet stedelijk midden in het Groene Hart. Kernenbeleid met het Haarlemmermeers model als voorbeeld.

Ik kom al 15 jaar over de vloer in de gemeente Alphen a/d Rijn, ken de dorpen en wijken met hun lokale kleuring en heb daar inmiddels ook een netwerk opgebouwd welke van pas zou komen als ik daar wellicht naar toe ga verhuizen. 

In het voorjaar van 2013 heb ik mij kandidaat gesteld voor een plek op de kieslijst PvdA Alphen a/d Rijn. Gelet op mijn argumentatie zoals hierboven beschreven, heb ik gevraagd mij op de laatste plek op de lijst te laten plaatsen. Niet direct verkiesbaar maar wel op de lijst om bij een eventuele verhuizing op de lijst te hebben gestaan en actief te kunnen zijn/worden, plaats 16 is het geworden.

Thans is de campagne naar de verkiezingen van 13 november begonnen. Een boeiende en leuke tijd, een tijd waar naast de permanente aanwezigheid als PvdA’er de 4 jaar door, nu extra profilering plaatsvindt naar die verkiezingsdag toe. Een actieve periode waar je je sociaal democratische roots kan uitdragen. De PvdA lijn is eender zoals ik ook in Haarlemmermeer verkondig, alleen de lokale accenten verschillen.

Daar maakt juist de PvdA het verschil, lokaal maatwerk! 

Link naar PvdA Haarlemmermeer