Door op 18 juni 2014

Artikel 36 vragen van de PvdA over financiële risico’s participatiesamenleving

Naar aanleiding van de het essay van SCP-directeur Kim Putters, dat gisteren is gepresenteerd op het VNG-congres, heeft de PvdA-fractie enkele vragen aan het college op grond van artikel 19.

Ter informatie sluit ik de berichtgeving uit NRC over het betreffende essay bij.2014-06-18 06.40.39

1)      Heeft het college kennisgenomen van het essay van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) over de participatiesamenleving?

2)      Deelt u de analyse van het SCP dat het gemeenten ‘zich niet rijk moeten rekenen’ omdat er het niet realistisch is dat er de komende vijf tot zes jaar substantieel bespaard kan worden op mantelzorg?

3)      Zo ja, welke maatregelen neemt het college om de financiële tekorten die hiervoor bij de gemeente ontstaan af te dekken?

4)      Zo nee, wat is u opvatting over de maatschappelijke risico’s waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd als de gemeentelijke budgetten ontoereikend blijken te zijn? 2014-06-18 06.47.11