Door op 17 september 2013

PvdA twijfelt over herstructurering Rijnhavengebied

PvdA is blij dat de gemeente ‘bottum-up’ met bedrijven samenwerkt om het Rijnhavengebied in beweging te krijgen en zo te revitaliseren. De markt wordt o.a. gestimuleerd tot herontwikkeling middels partnerships en flexibele bestemmingsplannen. Het Rijnhavengebied moet weer een aantrekkelijk en goed functionerend deel van de stad worden. Tijdens de klankbord bijeenkomsten zag het er veelbelovend uit.

De PvdA twijfelt over de kosten en risico’s voor de herstructurering van het Rijnhavengebied. Er ontbreekt in dit voorstel ook een risicoanalyse. De PvdA heeft expliciet in de raadscommissie van 12 september om een risicoanalyse aan de gevraagd en de wethouder heeft toegezegd dit naar iedereen toe te sturen. Op deze manier kunnen we ons een goed oordeel vormen over alle risico’s van het voorliggend besluit.

Voor de herstructurering van Rijnhaven is een budget beschikbaar van € 11 miljoen in het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van de Oude Rijnzone en € 10 miljoen in het Herstructureringsfonds bedrijventerreinen van de gemeente. Met de in totaal € 21 miljoen wordt de Rijnhavenbrug verhoogd, de brugbediening geoptimaliseerd, komt er een aansluiting van de Genielaan op het tracé van de Maximabrug, een bijdrage in de onrendabele top van de gebiedsontwikkeling Havengebied Baronie én het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Biesterfeld en Helm Chemicals.

PvdA maakt zich zorgen en wil graag ingaan op twee belangrijke onderdelen van het voorliggend voorstel en wij hebben hier ook schriftelijke technische vragen aan het college over gesteld. Ten eerste, de vervuiling bij Biesterfeld. En ten tweede, de particuliere grondexploitatie (Grex *) van Green RealEstate bij de Baronie Havengebied.

Het belangrijkste onderdeel van dit voorstel is de vervuiling bij Biesterfeld. Deze locatie heeft grondvervuiling en we twijfelen aan de sanerings- en financiële risico’s rondom Biesterfeld. Het voorstel is om als gemeente deze grond te kopen. Maar, omdat de grond van functie verandert (van chemisch bedrijventerrein naar jachtwerf en overige functies), moet er natuurlijk ook weer aanvullend gesaneerd worden. Mede door deze sanering moeten we een Grex openen, waarop we gelijk een enorm netto verlies hebben. Een ander dilemma waar de PvdA meezit bij het gebied Baronie/haven (grotendeels eigendom Green RealEstate) is de particuliere Grex van Green RealEstate? Daar zit een flink gat van € 1,6 miljoen negatief. Nu is het voorstel of de gemeente dat wil gaan dichten.

PvdA vindt het uitgeven van een totaalbedrag van ruim 9 miljoen nú als gemeente behoorlijk onverantwoord, omdat we nog niet weten hoe hard onze Grex aan de Lage Zijde onderuit gaat. En wat de verdere juridische implicaties zijn vanwege allerlei contractuele verplichtingen (met o.a. gedwongen verhuizingen) aan de Lage Zijde?

Kortom de PvdA heeft genoeg punten waar het zich zorgen over maakt tijdens de gemeenteraad van donderdag 26 september 2013 als er een besluit moet worden genomen. De PvdA vindt het opmaken van gemeenschapsgeld omdat dit nu beschikbaar en straks misschien niet géén doel op zich.

Het probleem Rijnhaven is vervelend, maar dat is er al jaren. Voor onze inwoners hebben wij grotere opgaven zoals een aantrekkelijk centrum aan de Lage Zijde.

* In een bouwgrondexploitatiebegroting, een zogenaamde GREX, staat wat de kosten en de opbrengsten zijn van alle gronden in een bouwplan tot en met het moment van uitgifte van de laatste gronden.