Onze plannen voor Alphen aan den Rijn

De PvdA is trots op de kracht en de verbondenheid in Alphen aan den Rijn. Maar dat betekent niet dat Alphen áf is. Wij hebben nog een heleboel goede plannen voor Alphen waarvoor we ons hebben ingezet de afgelopen vier jaar, en we vragen aan jou om ons op 21 maart daarbij te steunen!

  • Het is tijd voor beter en sneller openbaar vervoer vanuit de wijken en kernen naar het centrum.
  • Er moet nu écht gebouwd worden met oog op de behoefte, dus meer sociale, levensloopbestendige en eenpersoons woningen. De wachttijd voor een sociale huurwoning is te lang.
  • We staan voor meer jeugdwerkers en aandacht voor jongeren. Jeugd is geen last, maar heeft de toekomst.
  • We willen meer dan alleen ‘Tom in de buurt’. Er moeten naast vrijwilligers ook professionele zorg klaar staan voor mensen die dat nodig hebben.
  • We willen dat zorg dicht bij en op tijd wordt geregeld. Wij vinden dat de huisartsenpost behouden zou moeten blijven.
  • De (nieuwbouw) wijken moeten duurzaam en groen. Planten filteren fijnstof, stenen niet.
  • Stimuleer plannen voor gebruik en behoud van ons historische erfgoed. We moeten zuinig zijn op de mooie dingen die we hebben.
  • Gemeentelijke diensten moeten er zijn voor de bewoners, niet voor de bureaucratie.
  • We willen schoolzwemmen terug. Alphen is een waterrijke gemeente, en schoolzwemmen biedt veiligheid.
  • Echte aandacht voor onderhoud van straten en verlichting geeft veiligheid.