Kandidaat Plaats 9

Fred Ter Meer

Zwammerdam
Fred Ter Meer

Over Fred Ter Meer

In het dagelijks leven ben ik..
Directeur van een ouderenzorg-organisatie. Ik ben opgeleid als verpleegkundige en psycholoog en heb een groot hart voor de zorg. Ik heb veel ervaring in de zorg ook in Alphen a/d Rijn en omgeving. De gemeente heeft een grote rol in de zorg en dit wordt alleen maar groter. Om het beleid van het college te beoordelen en controleren is deskundigheid en een heldere visie nodig. Dit is vaak in de gemeenteraad onvoldoende aanwezig. Ik wil met mijn ervaring en deskundigheid gebruiken om de PvdA in de gemeenteraad te ondersteunen.

Wordt gelukkig van..
Het verbinden van mensen. De samenleving is erg verdeeld en dit wordt alleen maar groter. Verschil tussen arm en rijk, gezond en ongezond en hoog en laag opgeleid. Ik wil deze verschillen overbruggen. Mensen bij elkaar brengen en een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken.

Wordt boos van..
Onrechtvaardigheid, ontevredenheid en onbetrouwbaarheid. Als je afspraken maakt moet je die ook nakomen. Dit is juist in de gemeentepolitiek gaat het om betrouwbaarheid en integriteit.

De mooiste plek in de gemeente is..
De Oude Rijn. De rivier is de levensader van deze gemeente. Het is de verbinding tussen verschillende kernen. De Romeinen vestigden zich hier al vanwege deze mooi rivier. Een stad met een rivier heeft karakter en is echt bijzonder. Het water is levend en iedere dag weer anders.

Mijn speerpunt is..
Goede zorg, overbruggen van tegenstellingen, aandacht voor kleine kernen en een deskundige en kwalitatief goede gemeenteraad.