Kandidaat

Dries de Roode

Dries de Roode

Over Dries de Roode

In het dagelijks leven ben ik..
66 jaar oud en al vier jaar met pensioen. Ik vul mijn vrije tijd met o.a. vrijwilligerswerk  zoals twee dagen oppassen op de kleinkinderen. Ik ben penningmeester van de Stichting Rijnenburgermolen en zit in het bestuur van de PvdA Alphen a/d Rijn, als ledensecretaris. Qua sportief doen ben ik wekelijks op de sportschool en op de golfbaan te vinden. Voor mijn pensioen heb ik bijna 40 jaar bij de gemeente Leiden gewerkt, eerst als administrateur, daarna dienstcontroller en de laatste 5 jaren als financieel adviseur van gemeentelijke afdelingen, gemeenschappelijke regelingen en projecten.

Vanaf het jaar 1974 ben ik lid van de PvdA. In 1996 ben ik tot het bestuur van de afdeling Rijnwoude toegetreden en ben momenteel nog steeds bestuurslid, alleen in de periode dat ik in de gemeenteraad van Rijnwoude zat, van 2002 tot 2010, heb ik geen bestuursfunctie bekleed. Naast deze bestuursfunctie was ik ook commissielid, meestal de commissie financiën tot de gemeentelijke herindeling in 2014.

Wordt gelukkig van..
Een weekje wintersport met de kinderen en kleinkinderen doen wij ieder jaar en in de zomer met de vouwwagen naar een warm land. Dit zijn vakanties waar ik mij happy voel.

De mooiste plek in de gemeente is..
De gemeente heeft zoveel mooie plekjes, zoals bijvoorbeeld de “Rijnenburgermolen”, met een buitengebied waar je zo heerlijk kunt fietsen.

Mijn speerpunt is..
Dat het Openbaar vervoer in het buitengebied goed georganiseerd moet worden. Het is voor scholieren, senioren en gehandicapten van belang dat er voldoende bussen blijven rijden.