Werkgelegenheid

Werk geeft zelfrespect, brengt zelfstandigheid mee en is de aanjager van integratie en participatie. Daarom wil de PvdA dat iedereen die dat kan, ook iets doet; betaald of onbetaald. Uiteraard gaat de voorkeur uit naar betaald werk. Het verleden heeft ons geleerd dat onbetaald werk vaak een goede weg is naar betaald werk. Van het (lokale) bedrijfsleven verwachten wij betrokkenheid bij de lokale samenleving. Ook vinden wij het belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Zo verbeteren wij de afstemming tussen opleidingen en beschikbare banen, gericht op uitbreiding van lokale sterke sectoren.

Het zelfstandig ondernemerschap is voor veel mensen een goede manier om economische zelfstandigheid te verwerven. Vooral het groeiende aantal ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) verdient daarbij aandacht omdat onder hen een aanzienlijke groep is die er ternauwernood in slaagt om een voldoende inkomen uit het bedrijf te halen.