Onze visie op de overheid

Mensen willen gelukkig zijn, tevreden zijn over hun huis, buurt en de school van hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben in hún kansen op een goede toekomst. Maar mensen willen ook de ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelfsprekend is en ver weg lijkt. Als PvdA herkennen en erkennen we dit. De inzet van marktpartijen en vrijwilligersorganisaties alleen is niet voldoende om de tweedeling in de maatschappij en kansenongelijkheid tegen te gaan. Wij vinden dat hier een duidelijke rol voor de overheid ligt.