Samenleving

De samenleving is in haar grote en kleine verbanden een veilige plek om te leven. Op straat, op school, in winkelcentra of bij de sportclub ga je met respect met elkaar om. Veiligheid in de eigen huiselijke kring staat bij dit alles voorop. We bevorderen – onder meer door de beschikbare woninglocaties te ontwikkelen – sterk een vitaal blijvend buitengebied met vitale kernen (zoals beschreven in de visie Vitale Kernen van Rijnwoude).

We stimuleren de lokale betrokkenheid van bewoners (zoals bewonersbeheer), ondernemers en andere betrokkenen bij hun eigen omgeving door henzelf bij te laten dragen in de vormgeving en het onderhoud daarvan. Bewonersavonden en gezamenlijke werkgroepen worden georganiseerd bij herinrichting van de buurt. Betrokkenen geven zelf prioriteiten aan en geven een deel van het onderhoudsgeld uit. Buurtcoaches ondersteunen bewonersinitiatieven onder andere met het oog op het verlenen van maximale invloed op de totstandkoming en het beheer van de eigen leefomgeving.