De overheid herovert wereldwijd publieke taken

Een actieve overheid past prima in de tijd van nu. Al decennialang worden overheidsdiensten geprivatiseerd, vooral uit kostenoverwegingen. Wat blijkt? Dit heeft lang niet altijd het gewenste effect. De verwachte kostenvoordelen vallen tegen of wegen niet op tegen bijvoorbeeld verslechtering van de arbeidsomstandigheden voor de werknemers van geprivatiseerde bedrijven. Ook worden de diensten na privatisering vaak duurder en minder goed toegankelijk. Ze komen daardoor soms buiten het bereik van bepaalde groepen inwoners. In de afgelopen vier jaar – na aanbestedingen door de gemeente – hebben we deze negatieve effecten ook in Alphen aan den Rijn gezien. Dit kan beter, vandaar de tegenbeweging: renationalisatie, ofwel het terugdraaien van privatisering.