Onderwijs, sport en cultuur

Sport en Cultuur bieden geweldige mogelijkheden voor mensen om mee te doen in de samenleving en zijn niet weg te denken uit de gemeente. De PvdA vindt dat sport en cultuur voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Gering inkomen mag geen beletsel zijn voor deelname. De gemeente past daarbij een ondersteunende rol. Initiatieven uit de samenleving mogen rekenen op waardering en krijgen de ruimte om te bloeien.