Zorg voor sociale woningbouw in project Weidelanden!

Door Henk Goes op 17 juli 2018

De PvdA- fractie vindt de sociale woningbouw een van de belangrijkste prioriteiten voor de komende tijd.
Nu blijkt het dat in het bouwproject Weidelanden in Hazerswoude-dorp geen ruimte voor sociale woningbouw komt, terwijl de wachtlijsten enorm zijn.

De PvdA fractie heeft in de raad van 12 juli dan ook kritische vragen gesteld over het ontbreken van sociale woningbouw in het bouwproject Weidelanden in Hazerswoude-Dorp. Hoewel de Wethouder aangeeft dat hij er ook ongelukkig mee is, is dit een hele kwalijke zaak – de projectontwikkelaar dient zich aan een vastgesteld bestemmingsplan te houden en het college dient daarop toe te zien. De wethouder gaat het verder uitzoeken en zal aan de raad rapporteren.

Henk Goes
PvdA- fractie

Henk Goes

Henk Goes

In het dagelijks leven ben ik.. Echtgenoot van Els en vader van Lisette. Ik heb vele jaren op de Steijaertschool in Hazerswoude gewerkt. Een paar jaar geleden ben ik met pensioen gegaan, maar de band met de school is gelukkig blijven bestaan. Ik verzorg de schooltuin en de fruittuin. Belangrijk is dat kinderen in aanraking

Meer over Henk Goes