Door op 21 december 2016

Ziektekosten verzekering, minima en chronisch zieken.

Een half jaar terug heeft de PvdA aandacht gevraagd voor chronisch zieken die in het verleden in aanmerking kwamen voor de fiscale regeling tegemoetkoming Wtcg. De gemeente had dit opgelost door de collectieve ziektekosten verzekering voor de minima open te stellen voor deze groep. Op het eerste gezicht een goed idee, echter lang niet passend voor veel chronisch zieken. Voor hen is de aanvullende verzekering en de voorwaarden van belang. Dat moet passen bij hun behoefte. De PvdA had gevraagd of het mogelijk was om de bijdrage aan de verzekering die chronisch zieken zelf uitkiezen aan de mensen zelf uit te keren.

Dat bleek lastig. De gemeente Alphen voert deze regeling samen met andere gemeentes, en de verzekeraar zijn wel bereid om een speciale aanvullende verzekering in te richten die tegemoet komt aan chronisch zieken.

Helaas is de eigen keuze niet mogelijk, maar de verzekeraar past zich wel aan. Het glas is halfvol zeg maar.