Bestaanszekerheid is de basis waarop ieder mens bouwt

Door Bernadette Wolters op 1 januari 2018

De economie herstelt zich in rap tempo. Er zijn veel banen bij gekomen, veel vacatures. De kans om een baan te vinden is in jaren niet zo groot geweest. Toch zijn er nog veel, te veel mensen die moeilijk een baan kunnen krijgen. Als je een arbeidsbeperking hebt, of na je 50e werkloos bent geworden lukt het bijna niet om een fatsoenlijke baan te krijgen. Jongeren van allochtone afkomst worden nog vaak gediscrimineerd bij het zoeken naar werk. Actieve inzet van de gemeente én daarbij maatwerk bieden, blijft nodig om voor iedereen kansen op een goed bestaan door werk en inkomen te bieden. De arbeidsmarkt verandert ook. Er verdwijnen banen door nieuwe technieken. En tegelijkertijd is er een groot tekort aan vakmensen in andere sectoren. De PvdA vindt dat er extra inzet nodig is om mensen inzetbaar te houden voor de arbeidsmarkt, door te helpen bij omscholing en bijscholing. De PvdA wil een gemeente die de werkgevers goed kent, de lokale en regionale arbeidsmarkt goed in beeld heeft en samen met werkgevers, onderwijs en (vrijwilligers-)organisaties de krachten blijft bundelen, om zoveel mogelijk mensen aan een goede vaste baan te helpen. Een breed lokaal netwerk, waarin we elkaar makkelijk vinden en met een gemeente die dat ondersteunt. De gemeente Alphen aan den Rijn kent vele initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en inkomensondersteuning. Dat juicht de PvdA toe. Werkgevers die bereid zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden moeten dan ook door de gemeente worden geholpen om hun weg te vinden in het woud van regelingen op het gebied van scholing, coaching en looncompensatie.
Zonder werk dreigt, ook in Nederland, armoede. De PvdA legt zich daar niet bij neer. De PvdA wil dat de gemeente naast zorgen voor werk, zich samen met bijv. woningcorporaties, energiemaatschappijen, zorgverzekeraars en buurtteams actief inzet om armoede en (dreigende) schuldenproblematiek voor te zijn. Welzijn, een prettig leven, voor iedereen. De PvdA wil die zekerheid bieden.

Bernadette Wolters

Bernadette Wolters

In het dagelijks leven ben ik.. Moeder (dochter en zoon), zus, vriendin, partner en oma (van de kleinzoon van mijn partner). De belangrijkste rollen in mijn leven. In mijn werk als beleidsadviseur Sociaal Domein en Gezondheid werk ik aan verbetering van de gezondheidssituatie van mensen (bijvoorbeeld door betere inrichting van wijken), en toegankelijkheid van de

Meer over Bernadette Wolters