Door op 6 november 2013

Wij zijn klaar voor de participatiewet

568_serviceplein-2Voor kerstmis wordt de Participatiewet behandeld in de Tweede Kamer. Dan komt er een einde aan alle verschillende etiketten waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden aangeduid. En er komt meer verantwoordelijkheid bij de gemeente te liggen. Daarom moet de ondersteuning anders georganiseerd worden. Ons werkbedrijf, SWA, is niet meer exclusief voor mensen die een indicatie hebben voor de sociale werkvoorziening maar groeit door naar een organisatie waar iedereen terecht kan die hulp nodig heeft om een baan te vinden. Aan de voorbereiding daarvan is de afgelopen twee jaar hard gewerkt zodat we nu kunnen zeggen: wij zijn klaar voor de Participatiewet.

Mensen die een korte afstand hebben tot de arbeidsmarkt moeten het eerst zelf proberen.

Jongeren tot 27 jaar krijgen de kans om terug naar school te gaan. De helft van de werkloze jongeren heeft geen startkwalificatie, pas als dat niet kan proberen we te bemiddelen naar werk.

Mensen met weinig tot geen kans op uitstroom (op dit moment) willen we andere mogelijkheden bieden om te participeren, bijvoorbeeld middels vrijwilligerswerk.

De Startbaan is vooral voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Daar vindt gedurende 8 weken screening plaats en er zijn mogelijkheden voor coaching, training en opleiding. Door de nauwe samenwerking met het Werkgeversservicepunt, zitten in hetzelfde gebouw, weten wij waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen. Er wordt dus gericht gestuurd op de behoefte van werkgevers. Wij stomen mensen klaar voor de vacatures die daadwerkelijk bestaan of zich binnenkort gaan voordoen.

De vier weken wachttijd in de wwb willen wij gebruiken om mensen uit te nodigen in onze groepsruimte, ook gevestigd in de Startbaan, waar alle vacatures uit de regio bij elkaar gebracht worden. Bedoeling is dat er geen gat valt. Er staan computers, en er loopt een re-integratiemedewerker rond die kan helpen, ook worden er sessies gehouden met intercedenten van uitzendbureaus zodat mensen een realistisch beeld krijgen van hun mogelijkheden. Er is een afspraak dat zij de kandidaten die zij meteen kunnen plaatsen direct een contract kunnen aanbieden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Lees het artikel Zorg om vele werklozen uit het AD van 6-11-2013

Link naar artikel