14 juni 2017

Waarom nu wel?

Soms mag de raad haar wensen en bedenkingen uitspreken over een besluit dat het College van B&W gaat nemen. Dit betekent dat we als raad aan kunnen geven of het besluit ons bevalt of niet en waarom wij dat vinden. Maar het college hoeft hier niets mee te doen, ze kunnen het voor kennisgeving aannemen. Of dat verstandig is, zal later blijken.

Afgelopen raad stond op de agenda een uitbreiding en herfinanciering van de Stichting Alphens Tennispark (SAT). Voor de zesde keer gaat de gemeente een gemeente garantie uitgeven zodat de SAT opnieuw een lening kan aangaan. Uiteraard met een lagere rente waardoor er onder de streep meer financiële ruimte ontstaat. Maar eind 2016 heeft de SAT aangegeven dat ze niet meer aan haar financiële eisen kon voldoen. De Stichting zou failliet gaan als de gemeente niet bij zou springen. Wethouder du Chatinier kiest ervoor om de financiële teugels aan te trekken, maar een plan van aanpak hoe de situatie van de SAT langdurig verbeterd gaat worden is er niet. Toch kiest de wethouder ervoor om opnieuw garant te gaan staan voor een nieuwe lening. Het blijft dus pappen en nat houden.

Wat de PvdA Fractie vooral stoorde aan dit voorstel is dat met minimale eisen toch financiële hulp wordt gegeven aan een stichting die zichzelf in de problemen heeft gewerkt. Eerder was het bijvoorbeeld bij Junis (kinderopvang) onmogelijk om financiële steun te geven. Ook in andere gevallen wordt er onnodig veel gevraagd voordat de gemeente wil helpen. Hierdoor ontstaat een beeld van willekeur die niet wenselijk binnen onze gemeente. De PvdA vroeg zich af, waarom nu wel?
Helaas hebben we op die vraag geen duidelijk antwoord gekregen. Ondanks dat meer fracties hun bedenkingen hadden legt de wethouder dit naast zich neer en gaat door met zijn voornemen. Ook een amendement van de PvdA voor een plan van aanpak om de situatie financieel beter te maken en de SAT toekomstbestendig te maken haalde het niet.