Door op 26 juni 2017

Waar een wil is, is een tunnel!

De grootste verkeersknelpunten in de kernen van onze gemeente zijn het kruispunt Gemeneweg/ Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp en de Zijde/Hefbrug in Boskoop. Er wordt al jaren over gepraat. Maar feitelijk gebeurt er niets om deze problemen structureel op te lossen. Natuurbehoud Groenpoort en Comité Verkeersoverlast Hazerswoude/ Boskoop zijn actief. Maar hoe actief is de gemeente om deze problemen nou eens echt op te lossen.

Daarom hebben de fracties van VVD, SGP en PvdA in de gemeenteraad van 15 juni een voorstel ingediend om een spaarpotje aan te leggen. Voor het kruispunt 2,5 miljoen euro en voor de hefbrug ook 2,5 miljoen euro. Te betalen uit de NUON-reserve. Hiermee geef je een duidelijk signaal af naar de Provincie dat het de gemeente wat waard is om beide problemen echt aan te pakken.

Naar aanleiding van ons voorstel ontstond er consternatie in de gemeenteraad. De coalitiepartijen van de VVD waren hiervan niet gediend. Het voorstel had gemeld moeten worden in het achterkamertje. Bovendien mocht het niet gehaald worden uit de NUON-reserve, want er lag geen plan aan ten grondslag. Die vlieger ging niet op. Er is ook NUON-geld voor het Castellum en voor duurzaamheid begroot. Daarvoor zijn ook geen concrete plannen.

Klaarblijkelijk was er een open zenuw geraakt. Veel partijen hebben steeds de mond vol over genoemde problematiek. Maar als punt bij paaltje komt, willen ze geen boter bij de vis leveren. Waar een onwil is, is geen tunnel!!