Door op 26 juni 2014

vragen over uitbetaling WWB cliënten

lege-portemonneeGeacht College,
De PvdA fractie heeft de volgende vragen voor u.
Vanuit de cliënten hebben wij begrepen dat uitbetalingen voortaan aan het einde van de
maand plaatsvinden, tot voor kort was dat omstreeks elke 24ste van de maand. Cliënten
hebben de afschrijvingen v.w.b. de vaste lasten daar op gericht zodat zaken niet fout gaan
en kunnen plaatsvinden.  Het ligt voor de hand dat cliënten geen buffer hebben die dit
probleem tussentijds zouden kunnen opvangen. Deze verschuiving zou recent zijn ingegaan
met de uitbetaling van het vakantiegeld zodat cliënten kunnen wennen aan de verschuiving.
Dat vakantiegeld zou dan als een soort buffer kunnen dienen.  Hoewel wij uit de praktijk
weten dat vakantiegeld in uitkerings- situaties worden ingezet om noodzakelijke betalingen
te verrichten.
Vragen:
1) Is het juist dat die verschuiving heeft plaatsgevonden?
2) Wat is de reden voor de verschuiving?
3) Zijn de consequenties voor de cliënten in kaart gebracht?
4a) Zo ja wat waren die consequenties?
4b) Zo nee waarom niet?
5) Heeft hierover overleg plaatsgevonden met de cliëntenraad?
6a) Zo nee, waarom niet?
6b) Zo ja, wat was hun opvatting en wat heeft u daarmee gedaan?
7) Als cliënten in de problemen zijn gekomen omdat afschrijvingen niet hebben kunnen plaatsvinden, kunnen ze dan aankloppen voor hulp?
In afwachting van uw reactie