Door op 5 maart 2014

Vragen over het ophalen grofvuil

VuilnisautoBetreft: Vragen conform artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad

Een citaat van uw Afvalkalender”:

”Vanaf 1 januari 2014 kan in geheel gemeente Alphen aan den Rijn kan tegen betaling van € 33,50 het grofvuil bij u opgehaald worden. Ga hiervoor naar de website of bel naar 14 0172 om een afspraak te maken. Grofvuil kan uitsluitend aangeboden worden in zgn. Big Bags. Tijdens de afspraak wordt bepaald hoeveel Big Bags er bij u thuis bezorgd worden. Dit zijn er maximaal 4 (=4m3).”

Hierover willen wij u de volgende vragen stellen:

1. In welke vergadering van de klankbordgroep fusie is deze systeemwijziging van het ophalen van grofvuil besloten?

2. Kan het college aangeven waarom gekozen is voor deze bureaucratische manier? Is het niet veel eenvoudiger om grofvuil aan de weg te zetten zonder het gebruik van Big Bags? Dan hoeven ook geen voorrijkosten aan de burger in rekening gebracht te worden.

3. Waarom is niet gekozen voor het systeem van de voormalige gemeente Rijnwoude?

4. Is het college ook van mening dat de dienstverlening aan de burgers op het punt van het ophalen van grofvuil een verslechtering is?

5. Is het college nog voornemens om de raad te betrekken bij het vaststellen van het afvalstoffenbeleid?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de PvdA fractie,