Door op 31 oktober 2014

Vragen over de ruimtelijke invulling Hazerswoude Rijndijk

gemeentehuis_hazerswoude_96739196De PvdA heeft vragen gesteld aan het college op donderdag 30 oktober in de gemeenteraad over de ruimtelijke invulling van het oude gemeentehuis en omgeving.

Naar aanleiding van het gesprek op dinsdag 21 oktober jl. met wethouder Van Velzen en wethouder Du Chatinier zou ik graag wat nadere vragen willen stellen over het voormalige gemeentehuis van Rijnwoude en omgeving.

Het middengedeelte van het oude gemeentehuis is inmiddels verkocht via een huurkoop transactie.
De inrichting van het gebied aan de Da Costasingel en Frederik van Eedenplein biedt kansen voor een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied.
Het vacante nog bestaande deel van het gemeentehuis, de oostvleugel moet integraal
betrokken worden bij de ontwikkeling en inrichting van het gebied.
Sloop en/ of hergebruik moeten naast elkaar worden afgewogen.

Alphen aan den Rijn bestuurt “Nieuw en Anders”!
Dan verwacht de PvdA ook dat ‘right to bid en right to challenge’ toegepast wordt. Dit houdt in dat een gemeenschap het recht heeft om een bod te doen op een gebouw en het recht heeft bepaalde publieke taken over te nemen. Ook wel maatschappelijk aanbesteden genoemd.
Past perfect in de nieuwe bestuursfilosofie van het college.

Wij vragen het college om een open en transparante procedure te starten zodat meerdere marktpartijen, bijvoorbeeld woningbouwvereniging Habeko, de kans krijgen om in te schrijven en aanbiedingen te doen voor de ontwikkeling van de oostvleugel van het gemeentehuis en inrichting van het gebied.

Is het college hiertoe bereid?

Wij vragen het college een plan van aanpak op te stellen met voorwaarden waaraan door
ontwikkelaars moet worden voldaan om de oostvleugel en het gebied te mogen ontwikkelen.

Kan het college hiermee instemmen?

Het uitschrijven van een prijsvraag voor ontwikkeling is hiervoor gezien de huidige situatie op de vastgoedmarkt een goed bruikbare aanpak.

Wij verzoeken het college in lijn met het bovengestelde een plan van aanpak op te stellen en
daarmee de beginspraak- procedure te starten.

Graag reactie van het college op bovengenoemde suggesties.