20 december 2013

Verkeerveiligheid Amerikalaan

kob_1Afgelopen maandag 16 december is er door de leiding van de BSO ternauwernood een aanrijding met de drie laatste overstekende kinderen bij de Amerikalaan voorkomen. Op de Amerikalaan bevindt zich bij de soft- en honkbalclub ‘de Alphians’ een naschoolse opvang (de Adelaars) van Junis Kinderopvang. De kinderen moeten vanuit de scholen aan de Vroonhoevelaan, waaronder de Mozaik, lopend naar deze BSO-locatie toe.

Op de Amerikalaan bevindt zich echter geen voetpad, geen fietspad, geen rotonde, geen zebrapad, geen verkeersdrempel en geen stoplicht. Aangezien het dé uitvalsweg naar de N11 is, wordt er flink hard gereden door automobilisten, die zich veelal niet bewust zijn van het feit dat de kinderopvang zich daar bevindt. Doordat het nu ’s avonds eerder donker is, heeft de kinderopvangleiding al meerdere malen te maken gehad met gevaarlijke situaties door onbehoorlijk rijgedrag van automobilisten.

De recente gebeurtenis van 16 december j.l. heeft tot veel ophef en ongerustheid onder de ouders, de omwonenden, de kinderopvang en de schoolleiding geleid en het geduld is op. Het voorval staat echter niet op zichzelf. Al sinds 2011 is er contact met wethouder Van Velzen over de verkeersveiligheid van de Amerikalaan. De PvdA heeft het college de volgende vragen gesteld.

1.     Uit de mij ter beschikking gestelde correspondentie tussen Junis Kinderopvang (voorheen De Verrekijker) en de gemeente maak ik op dat er in ieder geval sinds 11 oktober 2011 de verkeersveiligheidsproblemen van de Amerikalaan zijn aangekaart bij de gemeente. Waarom is er sinds 2011 niets gebeurd?

2.     Uiteindelijk wordt op 12 februari 2013 door de gemeente aangegeven dat de veiligheidswerkzaamheden aan de Amerikalaan, gestart zullen worden in mei 2013. Waarom is de toezegging niet nagekomen en hebben de omwonenden, de school, de kinderopvang en de ouders niets van de gemeente vernomen?

3.     Welke maatregelen wilde u in mei 2013 nemen aan de Amerikalaan/Vroonhoevelaan?

4.     Gaat u alsnog met de school, de kinderopvang en de ouders in gesprek naar aanleiding van het voorval op 16 december j.l.?

5.    Welke maatregelen gaat u dit jaar, nu het ’s avonds eerder donker is in de winter, in ieder geval nemen om het voor de kinderen en sporters die over willen steken veiliger te maken?