Door op 21 december 2016

Van machtspolitiek naar de raadswerkgroep participatiewet

Vorige maand schreven wij over het aannemen van een amendement om het raadsbesluit compleet aan te passen en moties voor een raadsbegeleidingsgroep. De emoties liepen hoog op bij de moties. Het amendement werd aangenomen.

Tussentijds is er overlegd tussen fracties, dat heeft geleid tot een initiatief voorstel voor een raadswerkgroep. Opmerkelijk want de bemoeienis van de raad gaat daarmee verder en dieper  dan in de moties stond. Blijkbaar heeft het overleg goed gedaan aan de interne verhoudingen in de raad want het voorstel is breed gedragen in de raad aangenomen. Afgelopen maandag is de groep van start gegaan, de werkgroep zal openbaar vergaderen en zal belanghebbende van harte uitnodigen om hun bijdrage te leveren.

Het kan verkeren.