Door op 18 oktober 2016

Uitspraak rechter over inkoop jeugdhulp

deftransitiemanagement-jeugdzorgDe gemeente moet de inkoop van jeugdhulp voor 2017 opnieuw doen. Dit heeft de voorzieningenrechter besloten. Afgelopen raadsvergadering heeft ook de PvdA-fractie daar vragen over gesteld aan de wethouder. Op verzoek van de PvdA heeft de wethouder een debat op korte termijn toegezegd over de uitspraak van de rechter.

De rechter bevestigt het beeld dat al langer leeft bij de PvdA-fractie. Het beeld van een gemeente die de verantwoordelijkheid van uitvoering van zorg voor kinderen afschuift op zorgaanbieders (hulpverleners). Het afschuiven van verantwoordelijkheid gebeurt met name door een budgetplafond af te spreken met  zorgaanbieders.

Een budgetplafond houdt in dat zorgaanbieders alle zorg binnen een bepaald budget moeten leveren. Het is onduidelijk of dit maximum budget toereikend is voor het leveren van de juiste en passende zorg aan kinderen. Dit laatste is een vraag die de PvdA vaker heeft gesteld en ook in het eerstvolgend debat naar aanleiding van de uitspraken van de rechter opnieuw gaat stellen.