Door op 18 oktober 2016

Station Hazerswoude. PvdA kiest voor maximale veiligheid.

variant1aDe PvdA was net als alle andere fracties in de Raad van Rijnwoude blij dat in de bestuursovereenkomst die de gemeente Rijnwoude en de Provincie gesloten hadden, een fietstunnel was opgenomen. Al zullen in de oude situatie niet veel ongelukken gebeurd zijn, toch is het beter, als je wat nieuws gaat creëren om  het zo veilig mogelijk te maken voor fietsers en voetgangers. Daar valt niets op af te dingen. Eind 2014 meldde de wethouder dat een fietstunnel technisch niet mogelijk was. Door ons te beroepen op de bestuursovereenkomst, bleek een fietstunnel technisch toch mogelijk.

Maar in variant 5 komt de fietstunnel c.q. fietspad deels over de hogedruk gasleiding. Technisch mogelijk, maar wel een dure kwestie, zoals de Gasunie ook beaamde. Bovendien creëer je hiermede een veiligheidsprobleem voor de inwoners van Hazerswoude en Koudekerk. De Gasunie geeft niet voor niets de voorkeur aan variant 1A, waar dat veiligheidsprobleem niet speelt.

Om de voordelen van variant 1A (van de Burgerwerkgroep) en variant 5 (voorstel college gesteund door omwonenden) met elkaar te verenigen heeft de PvdA een oproep via een motie gedaan, onder bepaalde condities, een geheel ongelijkvloerse kruising aan te leggen.

Wettelijk mogen gelijkvloerse kruisingen namelijk niet meer, tenzij er geen alternatieven zijn. Die zijn er dus wel.

De motie pleit ervoor dat de ongelijkvloerse kruising in beeld moet komen zodra blijkt dat de kosten hiervan binnen dezelfde bandbreedte vallen als bij variant 5. Tenslotte is de ongelijkvloerse kruising in alle opzichten het meest toekomstvast en duurzaam en ook geschikt om goed te functioneren bij een latere  spoorverdubbeling.

De motie, samen ingediend met GroenLinks, kreeg alleen de steun van een deel van de VVD- fractie en SGP. Werd dus verworpen. Jammer, een gemiste kans en wellicht een historische vergissing.

Uiteindelijk werd variant 5 aangenomen. Het CDA, Nieuw Elan en RijnGouweLokaal deden nog een poging om zelfs de fietstunnel uit variant 5 te halen. Gelukkig tevergeefs.

visualisatie-variant-1a-sept-2016

visualisatie-variant-5-sept-2016

IMG_0603