Door op 30 juni 2017

Spreektekst algemene beschouwing 2017

Voorzitter,

De overheid is weer terug! De overheid herovert opnieuw publieke taken! Dit blijkt uit een recent gepubliceerd rapport van The Transnational Institute. Die over een periode van 15 jaar 835 renationalisatieprojecten van lokale overheden heeft getraceerd over 45 landen. De conclusie uit het rapport is dat privatisering van overheidstaken geen heilige graal en zelfs geen goedkoop alternatief is gebleken. Steden willen meer sociale en economische stabiliteit voor hun inwoners.

Sociale en economische stabiliteit dat klinkt de PvdA als muziek in de oren. Wat houdt dat naar onze mening in?

  • Bestaanszekerheid (loon dat recht doet aan het werk dat je verricht, redelijke baan zekerheid en mocht dat wegvallen een vangnet en hulp)
  • Leefbare buurten (buurten waar het veilig, schoon en groen is)
  • Goede voorzieningen op het gebied van zorg

Wie kan hierop tegen zijn? Welke fractie zou deze drie thema’s niet kunnen onderschrijven? Ik durf voorzitter, nee ik heb zelfs het lef om te beweren dat geen enkele fractie tegen deze thema’s kan zijn. De PvdA staat in ieder geval voor bestaanszekerheid, leefbare buurten en goede zorgvoorzieningen. En daar hebben wij in de afgelopen jaren hier maar ook buiten deze raad voor gestreden. Om deze thema’s te kunnen realiseren is naar onze stellige overtuiging een actieve overheid nodig die:

  • Het lef heeft om midden in de samenleving te staan
  • Het lef heeft om niet alleen te faciliteren, maar vooral ook actief mee te denken mee te werken in de samenleving
  • Het lef heeft om naar anderen die niet mondig genoeg zijn om te kijken.

 

Voorzitter,

U hoort het goed de actieve overheid die niet achterover leunt en wacht, maar, zoals ik het even verwoord, met de poten in de modder staat om het beste voor de inwoners te realiseren, staat natuurlijk haaks op de ‘U vraagt wij draaien’- houding die we in de afgelopen jaren van dit college hebben mogen ervaren. Een afwachtende overheid die pas ingrijpt als de boel is geëscaleerd is nergens goed voor. Dit hebben we mogen ervaren bij SWA. Toen we dachten dat dit college een duidelijke visie had op spoedzoekers – mensen die om wat voor reden dan ook bijvoorbeeld vanwege echtscheiding of een asielaanvraag dringend een woning nodig hebben – hebben we dit als PvdA toegejuicht en gesteund. Helaas hebben we ook in dit dossier moeten constateren dat het college te afwachtend heeft gereageerd. Bij het eerste en beste bod, zoals het huisvesten van arbeidsmigranten in een gebouw aan de Kalkovenweg, hebben zij zonder rekening te houden met de rest van de wijk zonder te luisteren naar de inwoners besloten om deze huisvesting toe te laten.

Een actieve overheid heeft zijn bestemmingsplannen op orde zodat er gestuurd kan worden op gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen (en het innen van bouwleges). Je beroepen op de komende omgevingswet snijdt geen hout, want die wet gaat in 2021 pas in.

Een actieve overheid stuurt op gewenste sociale woningbouw. Betaalbare huizen voor de mensen met een kleine portemonnee. De wachttijden zijn gigantisch lang. Minimaal 2 jaar. Bij elk bouwplan kan de gemeente 30% sociale woningbouw eisen ( je instrumentarium gebruiken!). In o.a. Nieuwe Sloot worden alleen maar dure woningen gebouwd.

Een actieve overheid was er ook niet bij het voorstel van de Pastorietuin in de Groenendijk. College ging akkoord met bestemmingswijziging om projectontwikkelaar te faciliteren. College gebruikt zijn instrumentarium niet om maatschappelijk gewenst plan te presenteren.

Hetzelfde geldt voor bestemmingswijziging voor Hoogvliet. Hoog ” u vraagt en wij draaien” gehalte. Een integraal plan op de gebiedsontwikkeling werd node gemist. Draagvlak bij de winkeliers was er totaal niet.

De ‘u vraagt wij draaien’-mentaliteit  zijn we onder andere ook tegengekomen bij het project Weidelanden. Het is niet zo vreemd dat een projectontwikkelaar graag woningen realiseert waarmee hij/zij goed kan verdienen. Aan sociale woningbouw verdient een projectontwikkelaar weinig. Een actieve overheid zorgt ervoor dat ook sociale woningbouw wordt gerealiseerd en heeft daardoor ook oog voor inwoners die sociale woningbouw nodig hebben. Voorzitter, ook hier is het college afwachtend geweest en heeft de projectontwikkelaar zijn gang laten gaan, waardoor er geen sociale woningbouw gerealiseerd gaat worden.

Een actieve overheid ontbreekt ook bij Citymarketing. Door het uit besteden aan de EDBA denkt het college er gemakkelijk van af te komen. We geven ze een hoop geld, stellen geen doelen, meten geen effecten.

Motie Kunstgras.

Wij maken ons zorgen over het gebruik van rubbergranulaat op de Alphense sportvelden. Nog steeds zijn er twijfels over de gezondheidsrisico’s bij langdurige blootstelling.

Dit risico moeten wij als gemeente zoveel mogelijk voorkomen en tegen gaan. Daarom dienen wij een motie hierover in. Waarin wij het college oproepen hier in de toekomst geen medewerking meer aan te verlenen. Ook hier verwachten wij een actieve overheid.

 

Voorzitter,

Er zijn natuurlijk ook goede voorbeelden die we ook terugzien in deze kadernota: De bibliotheek, Castellum, SWA, streekarchief. Dossiers waar stappen worden gezet, waar de overheid actief meedenkt en meedoet. Al deze dossier hebben wel een ding gemeen, een actieve gemeenteraad. Zonder deze actieve raad, zonder de bemoeienis van deze raad en zonder de bijsturing en duidelijke wensen van deze raadsleden waren deze dossier niet van de grond gekomen.