Door op 25 april 2017

Speeddaten Dorpsraden.

Op 10 april is een ontmoeting geweest tussen raadsleden/ commissieleden en alle georganiseerde dorps- en bewoners- overleggen die actief zijn in onze gemeente. Voor de PvdA waren Patrick Hoop en Henk Goes aanwezig. In de vorm van speeddaten zijn in korte tijd veel contacten gelegd. In een ongedwongen setting is via stellingen gediscussieerd over ieders rol en de wijze waarop we elkaar kunnen versterken. Conclusie is dat dorps- en wijkraden complementair kunnen zijn aan de gemeenteraad, en ook aan elkaar. De ontmoeting is voor herhaling vatbaar!

Ook zijn e-mailadressen uitgewisseld. De PvdA zal binnenkort een tour langs alle dorpsraden maken om de kennismaking verder te verdiepen. Gepraat zal er worden over problemen, wensen en prioriteiten. Deze zaken leveren tevens input op voor ons verkiezingsprogramma.