Door op 26 maart 2014

Schenktijden geen bezwaar dankzij PvdA en VVD amendement.

257-biertjeOp 20 maart ’14 zijn de voorgestelde schenktijden van het college op initiatief van de PvdA en de VVD verruimd. Tijdens de raadsvergadering hebben ook andere partijen (D66, CDA, RGL, NE en CU) zich aangesloten bij het amendement van de PvdA en de VVD. Het heeft ons gestoord om te lezen dat D66 zichzelf op de borst klopt en de feiten verdraait (link D66 website), terwijl het amendement een gezamenlijk initiatief is geweest van de PvdA en de VVD en later ook van alle partijen die het amendement uiteindelijk hebben gesteund.

Gemeenten zijn tegenwoordig verplicht om schenktijden af te spreken met verenigingen en stichtingen (jongerencentra, sportverenigingen etc.) die niet commercieel opereren, maar tijdens activiteiten mogen schenken. Het afspreken van schenktijden betekent, dat men binnen een bepaald tijdsbestek alcohol mag schenken. Verenigingen en stichtingen hadden echter veel bezwaar tegen de tijden die het college voorstelde. Zo werden verenigingen en stichtingen belemmerd bij het organiseren van activiteiten en liepen zij inkomsten mis waardoor zij hun werkzaamheden niet konden voortzetten. PvdA en VVD hebben gehoor gegeven aan deze bezwaren en hebben in een amendement voorgesteld om de schenktijd op te rekken naar 1:00 uur ’s nachts. In het weekend te laten schenken van 12:00 tot 1:00 uur en doordeweeks van 14:00 tot 1:00 uur. Ter compensatie van deze verruiming en vanwege het alcoholmatigingsbeleid is ervoor gekozen om de schenktijden op de werkdagen iets te beperken (vanaf 14:00 uur).

Daarnaast heeft de PvdA-fractie de motie van het CDA mee ingediend over het sluiten van een convenant met verenigingen en stichtingen om alcoholmatiging te realiseren. De motie van het CDA geeft volgens de PvdA precies aan waarom alcoholmatiging van belang is. De PvdA kan zich namelijk goed vinden in het matigen en beperken van alcoholgebruik. Niet om de borrel van onze inwoners af te pakken en ook niet om mensen te vertellen hoe ze moeten leven. Alcoholmatiging heeft volgens de PvdA een belangrijke voorbeeldfunctie naar kinderen en jongeren toe. Volwassenen moeten het goede voorbeeld geven van verantwoord alcoholgebruik om alcoholmisbruik tegen te gaan. Om die reden vindt de PvdA belangrijk dat er schenktijden worden afgesproken.