Door op 7 april 2015

Roeli Schoorel–Polman overleden.

Roos2Op donderdag 2 april is ons een wel heel bijzonder PvdA-lid ontvallen, Roeli Schoorel-Polman.
Toen vorig jaar de uitnodigingen verstuurd moesten worden aan 65+leden voor de 1-meiviering, bleek uit de ledenadministratie dat zij op 16 mei 2014 de leeftijd van 100 jaar zou bereiken. Bovendien bleek zij al lid te zijn van de PvdA sinds 1 januari 1946.
Redenen genoeg voor de partij om aandacht te besteden aan deze bijzondere verjaardag.
Van de afdeling kreeg zij een grote bos rode rozen en van burgemeester Tjerk Bruinsma haar ingelijste geboorteakte.
Dat de burgemeester langs zou komen om haar te feliciteren dat stond voor haar wel vast, maar dat Diederik Samsom ook met een grote bos bloemen op de stoep zou staan, daar had de jarige Roeli helemaal niet op gerekend.
Zij glunderde dan ook van oor tot oor toen zij oog in oog stond met Diederik, die zelf ook zichtbaar genoot van het bezoek aan zijn partijgenote.
Een zeer geanimeerd gesprek tussen Diederik, Tjerk en de jarige volgde, waarin ze heel veel vertelde.
Roeli Schoorel-Polman mag dan lid van de PvdA zijn sinds 1946 maar omdat zij op 18-jarige leeftijd al lid werd van de SDAP, de voorganger van de PvdA, komt haar lidmaatschap op 82 jaar te staan!
Zij zei het volgende: ‘Toen ik 18 jaar werd, heeft mijn vader mij opgegeven bij de Arbeiders Jeugd Centrale (de AJC), de jeugdafdeling van de SDAP. Toen mocht je pas stemmen als je 25 jaar was, dus moest ik nog een paar jaar wachten. Op 15 mei 1939 waren er verkiezingen maar ik werd pas een dag later 25, en toen moest ik weer jaren wachten.’
Roeli is altijd actief lid geweest van de SDAP en later van de PvdA, evenals haar echtgenoot die jarenlang lid was van het afdelingsbestuur. Volgens haar dochters werd er thuis niet veel over politiek gesproken maar gestemd moest er worden.
‘Het recht dat we hebben gekregen, moet je ook gebruiken’, aldus Roeli.
Een wel heel trouw lid is ons ontvallen, een bijzondere vrouw.
Op vrijdag 10 april zal om 13.00 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium De IJsselhof in Gouda.
Aan de bezoekers wordt gevraagd een rode roos mee te nemen.
Bij Roeli horen nu eenmaal rode rozen.
Een leven lang rode rozen.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.