Door op 14 januari 2014

Raadswerk loont!

Een gesprek met twee actieve PvdA’ers

13 (1) tom

De lokale politiek boeit weinig mensen. Deze conclusie lijkt te worden getrokken na de diverse publicaties in de media. Politieke partijen krijgen hun lijst maar moeizaam vol en het raadswerk als gemeenteraadslid is volgens velen onaantrekkelijk. Is het raadswerk op z’n retour? En dat in een tijd dat de gemeenten meer taken van de landelijke overheid krijgt.

Hoog tijd voor een gesprek met twee actieve mensen in de politiek. Wat vinden zij van hetgeen is gezegd over raadswerk? Gülhan Keskin-Akdemir (30 jaar) en Tom Reedijk (23 jaar) zijn beiden actief voor de PvdA. De één als raadslid, de ander als raadscommissielid in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn.

Wat vinden jullie van de recente berichten dat er weinig (ambitieuze) raadsleden beschikbaar zijn?

Tom Reedijk: “Je spreekt nu  al met een ambitieus raadslid in spe, ik heb het net geen raadszetel weten te bemachtigen maar ik ben wel politiek actief. Maar alle gekheid op een stokje: in Alphen herken ik dat beeld eigenlijk niet. Onze lijst  staat vol met mensen die ambitieus zijn. Veel jonge mensen zoals Ernst-Jan Straver, Jasper van Esch en Ahmed Sajid. We gingen er in de campagne voor en gaan er nu nog steeds voor; ik ben nu bijvoorbeeld raadscommissielid.”

Gülhan Keskin-Akdemir: “Is ambitie in dit kader het juiste woord? Er is niets mis met ambitie, maar de mensen die Tom net noemde zijn niet alleen ambitieus, maar zijn stuk voor stuk betrokken inwoners van de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Het raadswerk hou je namelijk alleen op ambitie niet vol (lachend). Het raadswerk vraagt veel geduld en veel persoonlijke tijd die je ook met je familie en vrienden kunt doorbrengen. Om die reden heb ik, ondanks politieke meningsverschillen, veel respect voor al mijn collega’s uit de raad en commissie die het raadswerk met veel betrokkenheid uitvoeren. Het is mooi om te zien dat er altijd weer mensen opstaan om zich in te zetten voor hun gemeente.”

Herkennen jullie het beeld dat lokale politiek maar weinig mensen boeit?

Tom Reedijk: “Als je op de man af vraagt of iemand iets van lokale politiek weet, krijg je meestal een ontkennend antwoord. Sommigen weten niet welke partijen een coalitie vormen. Maar als je doorvraagt merk je dat lokale politiek mensen juist heel erg bezighoudt. Dat viel mij sowieso al op in de afgelopen campagne toen ik langs de deuren ging voor een goed gesprek.”

Gülhan Keskin-Akdemir: “Dat beeld herken ik ook. Men is niet zozeer bezig met de ‘poppetjes’ raadsleden en wethouders, maar heeft een mening over hoe de gemeente zou moeten werken en over bijvoorbeeld de parkeerplekken, speelruimtes en groenvoorzieningen bij hun in de buurt.”

Tom Reedijk: “Geloof het of niet, met vrienden in de kroeg kom ik ook altijd over lokale politiek te praten. Is het niet de Lage Zijde, dan is het wel een evenement als Lakeside of het schuurfeest aan het Spookverlaat. Dat zal alleen maar meer worden als de rijksoverheid de taken op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ, Onderwijs en Werk naar de gemeente overhevelt.”

Gülhan Keskin-Akdemir: “Dat is inderdaad de uitdaging van deze raadsperiode! Hoe gaan we jeugdzorg, zorg en werk dichtbij en in de buurt van inwoners organiseren, zodat hulpbehoevenden op tijd de juiste zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Het nadenken over hoe je het leven van je inwoners kunt verbeteren, maakt het raadswerk voor mij de moeite waard.”

Waarom zijn jullie actief in de politiek?

Gülhan Keskin-Akdemir: “Ik ben rechten gaan studeren, omdat ik mensen wilde helpen. De rechtenstudie zelf bleek niet erg idealistisch te zijn, maar bij de Alphense rechtswinkel heb ik gemerkt dat ik anderen kon helpen en kon adviseren met de kennis die ik tijdens mijn studie had vergaard. Toen ik de kans kreeg om me kandidaat te stellen voor de PvdA heb ik dat met beide handen aangegrepen. De kans om het leven van anderen te verbeteren wilde ik niet laten lopen. Sinds 2006, toen ik net zo oud was als Tom nu, zit ik in de raad en heb geen moment spijt gehad van mijn keuze.”

Tom Reedijk: “Ik ben de politiek in gegaan omdat ik betrokken wilde zijn en een verschil wilde maken voor de idealen die ik voorsta. De partij waarvoor ik actief ben verklaren die idealen. Maar ik ben ook juist begonnen bij de lokale politiek omdat dat dichtbij is. Daar worden de besluiten genomen over je directe omgeving. En zoals ik al eerder zei, zal dat alleen maar meer worden.”

Hoe beoordelen jullie de huidige samenstelling van de raad?

Tom Reedijk: “De raad is natuurlijk democratisch gekozen, daar kun je niet direct commentaar op hebben. Kandidatenlijsten die worden vastgesteld door partijen hebben natuurlijk wel een bepaalde invloed. Persoonlijk vind ik dat ik mij in een volksvertegenwoordiging moet kunnen herkennen. Momenteel kan ik dat wel, ook al valt de vertegenwoordiging van jongeren mij nog een beetje tegen. Bij deze groep word ook altijd verondersteld dat er weinig interesse is in politiek. Maar in campagnetijd en in mijn dagelijks leven zie ik dat juist het tegendeel waar is.”

Gülhan Keskin-Akdemir: “De raad zou een afspiegeling van de bevolking moeten zijn. In de praktijk wordt het duidelijk dat die afspiegeling moeilijk te realiseren is. De kandidaatstelling speelt een rol, maar als bepaalde groepen in de samenleving zich niet aanmelden voor die lijsten dan is het erg lastig om diversiteit in die lijsten te krijgen.”

Wat vinden jullie van het beeld dat het raadswerk niet te combineren is met je baan, weinig loont en de invloed maar mondjesmaat is etc.?

Gülhan Keskin-Akdemir: “Naast de raad werk ik voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA als beleidsmedewerker. Ik geef toe dat het voor mij een stuk eenvoudiger is om het raadswerk met mijn baan te combineren. Voor sommige collega’s zou dat anders kunnen liggen. Je hebt natuurlijk te maken met een drukke agenda, maar je doet het ergens voor.”

Tom Reedijk: “Alhoewel ik officieel geen raadslid ben (wel actief betrokken) heb ik ook gewoon een baan als sociaal raadsman bij Stichting Kontext in Haarlem. Daarnaast volg ik een studie waar ik halverwege dit jaar klaar mee hoop te zijn. Wat dat betreft kan ik het goed combineren. Natuurlijk kan het soms druk zijn, je hebt wel eens hectische momentjes. Dan is het vaak het spannendst en dan valt er politiek werk te verrichten. Daar ben je toch ook de politiek voor ingegaan.”

Gülhan Keskin-Akdemir: “Als je inwoners kunt helpen met een oplossing, dan loont het raadswerk. Als we straks een sociaal democratische invulling kunnen geven aan het sociale domein (werk, zorg en jeugdzorg), dan loont het raadswerk. Met een meerpartijenstelsel, zoals in Nederland, heeft (terecht) niet alleen één partij het voor het zeggen. Men moet compromissen sluiten en/of andere fracties overtuigen van een voorstel. Hierdoor lijkt het alsof je niets bereikt, maar ik zie het tegenovergestelde.”

Tom Reedijk: “Dat ben ik helemaal met je eens Gülhan. Het raadswerk zal juist alleen maar meer lonen met de veranderingen in het sociale domein. Als raadscommissielid heb ik ook veel invloed en heb ik het gevoel gewaardeerd te worden, ook door mijn omgeving. In mijn fractie merk ik dat ik vertrouwen heb en goed samenwerk. Voor andere fracties kan ik natuurlijk niet spreken.”