Door op 4 april 2017

PvdA wil pastorietuin in de Groenendijk beschermen!

In de Raad van 30 maart heeft de PvdA vragen gesteld over het voornemen van het college om de pastorietuin bij de Scheepjeskerk in Groenendijk vol te laten bouwen met een appartement en luxe villa’s. De PvdA is hier fel op tegen. Laten we eens stoppen met proppen!De locatie bestaat uit een kerk, klooster en tuin. Dat ensemble moet behouden blijven als cultuur historisch erfgoed, vindt de PvdA.

Dat is ook mogelijk, als het college een andere keuze maakt. De Stichting Scheepjeskerk, een initiatief uit de lokale samenleving, heeft een haalbaar plan gemaakt om in het klooster 15 studio’s te bouwen voor starters. Dat plan voorziet in een woningbehoefte. Veel jongeren trekken namelijk weg uit de Groenendijk en Hazerswoude, omdat er geen geschikte woonruimte beschikbaar is. Bijkomend voordeel is dat de pastorietuin behouden kan blijven.

Het college heeft steeds de mond vol van ‘nieuw en anders’. Initiatieven vanuit de samenleving moeten volgens deze bestuursfilosofie met beide handen aangegrepen worden, volgens het college.  Maar dat wordt niet gedaan.

De PvdA heeft het college opgeroepen van koers te veranderen en het gesprek aan te gaan met de Stichting Scheepjeskerk en het wijkcomité Groenendijk. Voor het alternatieve plan is breed draagvlak in de wijk.

De wethouder heeft toegezegd om ons voorstel in het college te bespreken mits de eigenaar (de projectontwikkelaar) het ook wil. Dat is in ieder geval een eerste stap. Maar de gemeente hoeft niet mee te gaan met het plan van de projectontwikkelaar. Als de raad niet van plan is het bestemmingsplan te wijzigen, mag er niet gebouwd worden in de pastorietuin. Hopelijk is het college zo verstandig om die bestemmingswijziging niet aan de raad voor te stellen.